Mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurucu kompozitlerin tasarımı ve geliştirilmesi

Download
2013
Elektromanyetik (EM) dalgalar günümüz teknolojisinde radarlar, telekomünikasyon, telsiz (wireless) bilgi transferi yanında tıbbi tanı koyma ve araştırma sistemlerini de içeren askeri ve sivil uygulamalarda geniş kullanım alanları bulmaktadır. Teknolojideki gelişmelerin bir sonucu olarak santimetre ve milimetre seviyesinde dalga boyuna sahip elektromanyetik dalgaların kullanımı her geçen gün yaygınlaşmakta ve farklı kaynaklardan yayılan dalgaların birbirleriyle ya da çevreyle etkileşimleri giderek büyüyen bir sorun haline gelmektedir. Yüksek frekanslarda ve geniş frekans bantlarında çalışan bu uygulamalar, gerek yüksek performans gereksinimleri gerekse çalışma güvenliği ve kararlılığı açısından elektromanyetik dalga soğurucu malzemelerin gelişimini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda EM dalga soğurucu ve parazit önleyici malzemeler üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Günümüze kadar bu amaç için üretilmeye çalışılmış olan malzemelerin uygulanmasında birçok sorun ve kısıtlamayla karşılaştığı görülmüştür. Bunlar, geliştirilen malzemenin yeterli genişlikte bir frekans aralığında etkin olmaması ve ağırlık ya da çevresel koşullara dayanım gibi yapısal özellikler bakımından istenilen davranışı göstermemesidir. Proje kapsamında 18-40 GHz frekans aralığında etkin elektromanyetik (EM) dalga soğurucu işleve sahip yapısal kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve bu malzemelerin karakterizasyonu konularında çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, normal şartlar altında dielektrik özellikleri sebebiyle EM dalgalara geçirgen olan cam ve aramid elyaf dokumalar yüzeylerine nanometre mertebesinde kalınlıklarda uygulanan metalik kaplamalarla EM dalgaları soğurucu hale getirilmiştir. Yüzeyleri modifiye edilen bu elyaf dokumalarla oluşturulan çok katmanlı yapılarla epoksi matris takviye edilmiş ve EM dalgaları ölçüm yapılan aralıkta %90 ve üzerinde soğuran EM dalga soğurucu prototip kompozitler üretilmiştir. Ayrıca, üretilen prototip kompozitlerde silanlama uygulaması yapılmış ve takviye malzemesi olarak kullanılan elyaf dokuma yüzeylerine uygulanan metalik modifikasyon sebebiyle bozulmuş olabilecek elyaf-matris etkileşimi iyileştirilerek mekanik özelliklerde düşüş olmamasına çalışılmıştır. Her ne kadar bu çalışma kapsamında optimizasyonu hedeflenmemiş olsa da silanlamanın ara yüzey etkileşimini geliştirerek EM dalga soğurucu kompozitlerin mekanik özelliklerini geliştirmede kullanılabileceği gösterilmiştir.

Suggestions

Collaborative mobile target imaging in ultra-wideband wireless radar sensor networks
Arık, Muharrem; Akan, Özgür Barış; Department of Electrical and Electronics Engineering (2008)
Wireless sensor networks (WSN) have thus far been used for detection and tracking of static and mobile targets for surveillance and security applications. However, detection and tracking do not suffice for a complete satisfaction of these applications and an accurate target classification. To address this need, among various target classification methods, imaging of target yields the most valuable information. Nevertheless, imaging of mobile targets moving over an area requires networked and collaborative d...
Detection of airport runways in optical satellite images
Zöngür, Uğur; Ulusoy, İlkay; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
Advances in hardware and pattern recognition techniques, along with the widespread utilization of remote sensing satellites, have urged the development of automatic target detection systems. Automatic detection of airports is particularly essential, due to the strategic importance of these targets. In this thesis, a detection method is proposed for airport runways, which is the most distinguishing element of an airport. This method, which operates on large optical satellite images, is composed of a segmenta...
S-band hybrid 4 bit phase shifter using cots components
Erkek, Eser; Demir, Şimşek; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
Microwave and millimeter-wave phase shifters are one of the most important structures of the antenna series that are used in communication and radar applications. They are used to form the main beam of the electronically scanned phase array antennas and generate the appropriate phase values for the antenna elements design while providing electronic beam steering. In this thesis, S-band hybrid 4 bit phase shifter of 22.5º phase resolution is designed, simulated, fabricated and measured. Bits are separately d...
Mikrobolometre Tipi Sogutmasız Kızılötesi Dedektör Dizinlerine Uygun Silisyum Disk Seviyesinde Vakum Paketleme Yöntemlerinin Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Kalay, Yunus Eren(2018)
Özellikle savunma sanayinde yogun ihtiyaç duyulan sogutmasız kızılötesi dedektörlerin yurtiçinde, ulusal imkânlarla özgün olarak tasarlanması, özgün üretim süreçlerinin gelistirilmesi veüretilmesi büyük önem arz etmektedir. Sogutmasız kızılötesi detektörlerden yüksekperformans elde etmedeki en önemli etkenlerden biri dedektörlerin vakum ortamındaçalıstırılmasıdır. Dolayısıyla, MEMS tabanlı sogutmasız kızılötesi dedektörlerin ürünedönüsmesindeki en son adım olan paketleme konusu daha da önem kazanmaktadır.Pa...
Determination of the most suitable wavelength intervals for optical data transmission through the atmosphere
Özer, Yücel Cengiz; Esendemir, Akif; Department of Physics (2006)
Optical Wireless Communication systems use lasers offering larger bandwidth, which facilitates higher data rates, comparing with radio communication systems. However, its performance is limited by atmospheric conditions, and is a function of wavelength. The objective of this study is the determination of the wavelength interval(s) at which the atmospheric transmittance is relatively high and has relatively low dependence on variations in temperature, relative humidity, wind speed and atmospheric pressure un...
Citation Formats
Ö. Hamat, A. F. Dericioğlu, A. Güneş, and H. Ö. Aydın Çivi, “Mikrodalga frekanslarında etkin elektromanyetik dalga soğurucu kompozitlerin tasarımı ve geliştirilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRM05UTXo.