Solar And Wind Powered Concept Boats: The Example Of Volitan

Download
2014-01-01
Gürsu, Hakan
Küresel ısınmanın etkileri, toplam küresel sera gazı salınımının %3,3’üne neden olan deniz ulaşımında alternatif enerji arayışlarını artırıyor. Geçtiğimiz on yıl içerisinde güneş ve rüzgâr enerjisi kullanan ve verimliliği giderek artan tekneler geliştirildi ve fosil yakıt bağımlısı araçlar yerine, sıfır salınıma yakın deniz araçları hedefleniyor. Deneysel proje ve araştırmalar doğrultusunda güneş enerjili deniz ulaşımında bazı kilometre taşlarına ulaşıldı, ancak bu gelişmeler deniz teknolojilerinde sürdürülebilir ve verimli yöntemlerin keşfinin yalnızca başlangıcına işaret ediyor.Bu yazı deniz araçlarında güneş ve rüzgâr enerjisi özelinde seçenek enerji kullanımına dair bir zemin oluşturmakta ve güneş enerjisiyle çalışan teknelere kısa bir genel bakış içermektedir. Bu bakış açısı doğrultusunda yeni bir tekne yaklaşımı ana fikir olarak sunuluyor ve teknenin tasarımında aşılması hedeflenen problemler ve göz önünde bulundurulan ölçütler, tasarım sürecinin belgelenmesiyle tartışılıyor. Yat tasarımında temiz enerji kaynakları ve kompozit malzemelerin sunduğu olanakların keşfi için geliştirilen Volitan, fosil yakıt kullanan teknelere karşı sürdürülebilir bir seçenek olarak öneriliyor. Proje yaklaşık sıfır karbon salınımı ile aralıksız seyir yapabilecek, kendine yeterli kişisel bir yelkenli için güneş ve rüzgâr enerjilerini kullanıyor. Makale, olası çalışmalarda yararlanılmak üzere çevreci bir tekne kavramının tasarımında yer alan konu ve parametreleri derliyor. Son olarak, çalışma (i) yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen alternatif enerjiler ile (ii) güncel malzeme ve teknolojilerin, hafif ancak sağlam, düşük maliyetli ve verimliliği yüksek tekneler elde etmek üzere deniz araçları tasarımında kullanımının potansiyelini işaret ediyor.

Suggestions

PV CELL TEMPERATURE ESTIMATION AND PERFORMANCE ANALYSIS BASED ON CHANGING ENVIRONMENTAL EFFECTS
Youssef, Youssef Maged Mohamed Baligh; Canraş, Batunlu; Sustainable Environment and Energy Systems (2022-8)
Climate change effects are on the rise due to greenhouse gas emission from the combustion of fossil fuels. The need to find alternative sustainable and renewable energy sources is of great importance. In Northern Cyprus, solar energy resources are abundant and must be utilized to provide energy security for the future and mitigate the effects of climate change. Photovoltaic (PV) solar panels are used to harness solar energy and produce electricity. The operating cell temperature of PV modules directly affec...
Estimation of diffuse solar irradiation and its effects on PV power plant production at METU NCC
Kavas, Genco; Taylan, Onur; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
Excess amount of greenhouse gas (GHG) emission is the main reason of global warming. Renewable energy systems are one possible way to decrease GHG emission and solar energy is one of options; however, fluctuations on solar energy production is one of the main drawbacks. Accurate estimation of energy production from a solar power plant, such as PV-based plant is important to satisfy energy demand successfully. To be able to estimate energy production in advance, solar energy incident on PV modules should be ...
LAMINAR FLAME PROPAGATION STUDIES IN A SPHERICAL COMBUSTION CHAMBER; EXPERIMENTAL AND NUMERICAL APPROACHES
Kıymaz, TAHSIN BERK; Yozgatlıgil, Ahmet; Gökalp, İskender; Department of Mechanical Engineering (2023-1-25)
Global interest in hydrogen as an energy carrier for combustion and fuel cell applications to reduce CO2 emissions is expanding. However, the use of 100% hydrogen in combustion applications is still technologically and logistically immature, necessitating substantial adjustments to infrastructures linked to hydrogen generation, transfer, and conversion. Thus, blending hydrogen is considered as a preliminary approach on this transition. This work investigates laminar flame propagation of natural gas - air an...
Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model
Tokyay Sinha, Talia Ekin; Yetgin, Mehmet Yücel (LookUs Bilisim A.S., 2019)
Bu çalışma yüksek sıcaklıktaki suyun göl ve rezervuar gibi akıntısız su kütlelerine verilmesini incelemektedir. Sayısal çalışmada PROBE isimli bir boyutlu (1B) sonlu hacim yazılımı kullanılmıştır. Yazılım, yüksek sıcaklıktaki suyun ve rüzgârın göl içindeki karışma süreçlerine etkisine, Koriolis etkisine ve güneş ışınımı etkisine açıklamalar getirmektedir. Bu koşullar termik santrallerdeki (kömür, doğalgaz, nükleer vb.) soğutma işlemleriyle alakalıdır. Mevsimsel doğal tabakalaşma ve termoklin oluşumu ...
A techno-economic feasibility study of a gridconnected hybrid solar pv-wind power generation system in Zimbabwe
Samu, Remember; Fahrioğlu, Murat; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-1)
The depletion of fossil fuel resources on a worldwide basis and an increase in greenhouse gas emissions and climate change as a whole have caused an urgent search for alternative sustainable energy sources to cater for the rising energy demands. The demand of energy is rapidly growing in both developing and developed nations thus making hybrid renewable energy power systems (RES), comprising Solar Photovoltaic (PV) and wind energy to be chosen as one of the best alternatives. However, on the downside, these...
Citation Formats
H. Gürsu, “Solar And Wind Powered Concept Boats: The Example Of Volitan,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 2, pp. 109–123, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/33026.