Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model

2019
Tokyay Sinha, Talia Ekin
Yetgin, Mehmet Yücel
Bu çalışma yüksek sıcaklıktaki suyun göl ve rezervuar gibi akıntısız su kütlelerine verilmesini incelemektedir. Sayısal çalışmada PROBE isimli bir boyutlu (1B) sonlu hacim yazılımı kullanılmıştır. Yazılım, yüksek sıcaklıktaki suyun ve rüzgârın göl içindeki karışma süreçlerine etkisine, Koriolis etkisine ve güneş ışınımı etkisine açıklamalar getirmektedir. Bu koşullar termik santrallerdeki (kömür, doğalgaz, nükleer vb.) soğutma işlemleriyle alakalıdır. Mevsimsel doğal tabakalaşma ve termoklin oluşumu sayısal yöntemlerle ışık geçirim katsayısı, güneş ışınımı ve rüzgâr hızı kalibre edilerek gerçek bir göl için elde edilmiştir. Yapay bir göle su girişinde ve gölden su çıkışında oluşan termal tabakalaşma birçok durum için çalışılmıştır. Çalışma, yapay gölde, su giriş ve çıkışının kısa dalga ışınımı ve rüzgâr etkisi ile beraber düşey termal profile yaptığı etkiyi bir günlük (24 sa.’lik) süre için incelemektedir. 24 sa.’lik sonuçlar ortalama bir işlemci ve bilgisayar kullanılarak dakikalar içinde elde edilmiştir. Bu daha uzun vadedeki sonuçların kısa sürede elde edilebileceğini göstermiş ve bu tür kodların termal mühendislik uygulamalarında ne kadar kullanışlı olduğunu ortaya koymuştur

Citation Formats
T. E. Tokyay Sinha and M. Y. Yetgin, “Thermal changes in an artificial lake simulated using a one-dimensional numerical model,” Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, vol. 25, no. 6, pp. 655–664, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/51689.