Hide/Show Apps

E-museum: Web-based tour and information system for museums E-müze; müzeler için web-tabanli gezi ve bilgi sistemi

2006-12-01
Baştanlar, Yalin
Altıngövde, İsmail Sengör
Aksay, Anil
Alav, Orhan
Çavuş, Özge
Yardimci, Yasemin
Ulusoy, Özgür
Güdükbay, Uǧur
Çetin, Enis
Akar, Gözde Bozdaǧi
Aksoy, Selim