Collective Guilt Antecedets Outcomes and Ways of Avoding

Download
2016-06-01
Bu makalenin amacı gruplar arası ilişkiler bağlamında diğer gruba zarar verme sonucunda bireylerin grup üyeliklerine bağlı olarak hissedebilecekleri kolektif suçluluk duyma ve bu duygudan kaçınmak için kullanılan stratejileri kapsayan çalışmaları derleyerek alana tanıtmaktır. Bu kapsamda öncelikle kolektif suçluluk duyma kavramı tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada kolektif suçluluk duymaya alternatif olarak kullanılan bazı psikolojik süreçlere değinilmekte ve kolektif suçluluğun kişisel suçluluk ve kolektif utançtan farklılıkları sunulmaktadır. Daha sonra dünyada kolektif suçluluğun görülüp görülemeyeceği ele alınmakta ve araştırmacılar tarafından bu duyguyu oluşturabileceği öne sürülen sosyal psikolojik unsurlar üzerinde durulmaktadır. Bu unsurlar zarar veren grubun bir üyesi olarak kendini sınıflandırma; verilen zararda iç grubun sorumluluğu olduğunu kabul etme; zarar verici hareketlerin uygunsuz olduğunu algılama ve zararın düzeltilmesinde iç grubun ödemesi gereken bedel miktarı olarak sıralanmaktadır. Belirtilen unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan kolektif suçluluk ve bu suçluluğu takip edebilecek çıktıların neler olduğu hakkında yürütülen araştırma bulguları paylaşılmaktadır. Son olarak, genel bir sonuç ve öneriler bölümü sunulmaktadır.
Nesne Psikoloji Dergisi

Suggestions

RESTORATIVE ROLE OF PUBLIC MEMORIALS AND MEMORIALIZATION AFTER THE PERIODS OF VIOLENCE AND OPPRESSION: THE CASE OF TURKEY
Gülsen Mutlu, Esin; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2022-1)
The aim of this study is to examine the restorative role of public memorials in the aftermath of mass violence and the periods of oppression. The study is based on the assumption that mass violence and gross human rights violations committed in the past require a long process, and retributive and restorative justice measures to deal with the past. Memorialization initiatives and specifically public memorials may play an important restorative role to establish peaceful social relations, to restore the sense ...
Neoliberalism and the alternative globalization movement
Öncan, Mehmet Onur; Tayfur, Mehmet Faih; Department of International Relations (2009)
This thesis aims to analyze the social reactions against neoliberalism by using the Polanyian concept of double movement. The goal is to first to understand the nature of alternative globalization movement and provide a better framework of analysis for theorizing these social reactions. The criticisms of the alternative globalization movement against the World Trade Organization will be analyzed in order to provide a specific case example for the concerns and goals of the movement regarding the global polit...
Social representations of psychology of gender and women in Turkish novels
Yılmaz, Fatih; Öner Özkan, Bengi; Department of Psychology (2014)
Theory of social representations says the group affects its member and at the same time the member affects its group. As people interact with each other, they reconstruct the world socially. This mutual interaction leads to a new type of knowledge. This knowledge is called everyday knowledge. Biological sex does not inform us about issues like gender roles, inequality between genders, women in the workplace whereas gender does; because gender is reconstructed. Language has a role in keeping, transferring an...
Dismemberment of Yugoslavia: Lessons for the Ethnic Conflict Literature
Çınar, Süleyman Kürşat (Namik Kemal University, 2019-12-01)
Ethnic conflict literature offers us great insights regarding the motivations of human behavior, especially in diverse societies. This article explores one of the greatest ethnic conflicts of our times, the Yugoslavian case. The article first investigates the ethnicity literature and then delves into the micro- and macro-level reasons behind the instigation of ethnic conflict. Specifically, it analyzes cultural, political, structural, psychological, and economic reasons behind the outbreak of ethnic conflic...
Direct and indirect effects of social support on psychological well-being
Gençöz, Tülin (Scientific Journal Publishers Ltd, 2004-01-01)
The aim of this study was to investigate the direct and indirect effects of social support on psychological well-being. Social support was evaluated under two different categories which were named as Aid-Related and Appreciation-Related Social Support. The first category was more related to potential for receiving help from others when needed, and being cared for by others, while the latter category was more related to being recognized by others as an efficient source of help and reassurance of worth. Under...
Citation Formats
N. Sakallı, “Collective Guilt Antecedets Outcomes and Ways of Avoding,” Nesne Psikoloji Dergisi, pp. 59–87, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/37567.