Hide/Show Apps

ACCLOUD (Accelerated CLOUD): A novel FPGA-Accelerated cloud archictecture-ACCLOUD: FPGA ile Hızlandırılmış Yeni bir BulutMimarisi