Kamu Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyetinin Çok Düzeyli Analizi: Türkiye Örneği

Download
2019-12-01
<p>Bu çalışma vatandaşların kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti etkileyen faktörleri Türkiye örneği için araştırmaktadır. Memnuniyet düzeyinin belirleyicilerini ortaya çıkarmak için memnuniyet endeksi geliştiren ve çok düzeyli analiz kullanan bu çalışma; bireysel, hanehalkı, yerel düzeylerdeki açıklayıcı değişkenleri bir araya getirmektedir. Ampirik analizler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılında yapılan ve 190,000 civarında katılımcı içeren Yaşam Memnuniyeti Anketi verilerine dayanmaktadır. Vatandaş memnuniyetini etkileyen birçok faktör olsa da, bu makale kamu hizmetleri memnuniyetinin öncül belirleyicilerinin eğitim seviyesi, siyasete ilgi ve dindarlık seviyesi olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim seviyesi ve siyasete ilgisi yüksek vatandaşların kamu hizmetlerinden daha az memnun oldukları görülmektedir. Öte yandan dindarlık seviyesi arttıkça kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet de artmaktadır.<br></p>

Citation Formats
S. K. Çınar and T. Kose, “Kamu Hizmetleri ve Vatandaş Memnuniyetinin Çok Düzeyli Analizi: Türkiye Örneği,” Ekonomik Yaklaşım, vol. 30, no. 110, pp. 25–53, 2019, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/45039.