Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları

2018
Fışgın, Saniye
Komatsu Cipriani, Tamami
Er, Özlem
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yenidir. Bu konuya, şehir planlama, mimarlık ve ürün tasarımı gibi birçok farklı disiplinin farklı bakış açıları vardır. Bu çalışmada, kamu için tasarıma hizmet tasarımı bakış açısı ile yaklaşılmaktadır. Tasarım disiplini, kamudaki organizasyonlara farklı şekillerde dâhil edilmektedir. Bunlar arasında, kurumlara tasarımcı istihdam edilmesi, tasarım birimlerinin kurulması ve uzun ve kısa süreli tasarım çalıştaylarının düzenlenmesi sayılabilir. Bu çalışma, iki farklı ülkede yürütülen ve servis tasarımı yöntemlerini kullanarak kamu çalışanları ile kamu hizmetleri için fikirler üretmeyi hedefemiş, iki kısa süreli çalıştayı anlatmaktadır. İtalya Torino’da gerçekleşen etkinlik, Milano’daki bir okuldan ilgili öğretim üyelerinin yürütücülüğünde Social Innovation Community (SIC) adlı topluluğun desteği ile gerçekleşmiş bir günlük bir etkinlik iken, İstanbul’da gerçekleşen etkinlik, İstanbul’daki bir tasarım okulundan öğretim üyelerinin yürütücülüğünde GGOV-AM adlı oluşumun desteği ile gerçekleştirilmiştir. Torino’daki etkinliğe destek veren SIC, Horizon 2020 destekli bir Avrupa Birliği projesidir. Kamu karar vericileri ve diğer paydaşlarla sosyal inovasyonu amaçlayan ekiplerin birlikte çalışmalarına destek olan SIC, kamu kaynaklı problemleri çözmek için daha etkili yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Torino’da kamu çalışanları ile SIC’nin süreçleri ve metotları kullanılarak organize edilen bir günlük etkinlikte Torino şehri için fikirler üretilmiştir. GGOV-AM ise kamu için hizmet tasarımı konusunda özelleşmiş, önemli uluslararası etkinliklerden biridir. Kamu sektörüne tasarım fikrini aşılamayı ve kamu çalışanlarına tasarım düşüncesini öğretmeyi amaçlamaktadır. Beş yıldır dünyanın farklı şehirlerinde gönüllüler tarafından organize edilerek gerçekleştirilen GGOV-AM, ilk defa bu yıl İstanbul’da Kadıköy Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir. 48 saat içinde gerçekleştirilen bu etkinlik, hizmet tasarımı yaklaşımını ve metotlarını katılımcılara tanıtmaktadır. Özellikle kamu hizmetleri çalışanlarına hitap edecek şekilde programlanan etkinlikte, katılımcılar bir tema etrafında kamu hizmetleri fikirleri oluşturmuştur. Bu araştırmada, iki etkinliğin paydaşları, süreçleri, yöntemleri ve yaklaşımları raporlanmıştır. Benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiş ve iki çalışmadan çıkarılan dersler listelenmiştir.

Suggestions

Kamusal Alan İçin Tasarım: İstanbul’da Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Disiplinler Arası Projelerde Tasarımcının Konumu
Çatalyürekli, Selen; Kaya, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışmada, kamusal alanlar için tasarlanan ürünlerin ana kullanıcısı olan kamunun, tasarım sürecine sosyal ve ekonomik etmenlerle birlikte katılım hakkı olduğu fikrinden yola çıkılmıştır. Türkiye’de kamusal alan için disiplinlerarası tasarım hizmetleri ve girişimci birimlerin oluşumu yaygınlaşmaktadır. Fakat bu kamusal alan için tasarım anlayışının, yasal olarak bağlayıcı tasarım standartları, denetleyici kurumlar ve bürokratik kültürü içinde bir söylemi bulunmamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel am...
Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Tasarım Süreçlerinde Trend Çalışmalarının Rolü: Türkiye Örneği
Akdeniz, Aysun Ateş; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Trendler günlük hayatta sosyal medya ve benzeri mecralar aracılığıyla popüler kültürün sıkça telaffuz ettiği bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada ün kazanmış trend araştırmacılarının davet edildiği etkinlikler ve yapılan iş birlikleri göstermektedir ki Türkiye’de endüstriyel ürün tasarım sektöründe önde gelen firmalarda da trend araştırmaları önem kazanmaktadır. Dünya genelinde de, ticari alanda birçok trend araştırma şirketi bulunmakta ve bu şirketler trendler üzerine yazılı kaynaklar üretmekte...
Kamu için Hizmet Tasarımı Konusunda Bir Vaka Analizi: Denizli Gençlik Meclisinin Sorunlarına Tasarımla Çözümler Aramak
Fışgın, Saniye; Bağlı, Hatice Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiri İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı kapsamında yürütülen bir tezin pilot çalışmasının özetidir. Tezin kısaca kapsamı kamu için tasarım (design for public) konusunda kullanılan birlikte tasarım (co-design) yöntemlerinden birkaçının Denizli Gençlik Meclisinden katılımcılarla birlikte denenmesidir. Bu bildirinin ilk yazarının amacı kendi doktora tezinde yurt dışında kullanılan kamu hizmetleri için geliştirilen metotların Türkiye ve özellikle Denizli ölçeğinde denenmesi olsa da bu araştır...
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Pratiğinde Katılımcı Tasarım: Dijital Acente Portalı Tasarımında Katılımcı Tasarım Atölyelerinin Kullanılması
Demir, Erdem; Ekin, Gamze; Balaban, Melike (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım araştırmaları ve tasarım pratiği, son 30 yıldır kullanıcı odaklı tasarım yöntemlerinden, kullanıcıların da sürece dâhil olduğu yeni tasarım yöntemlerine doğru evrilmektedir (Sanders ve Stappers, 2008). Bu çalışmada, Türkiye’de 4000’den fazla acentesi bulunan büyük bir sigorta şirketi için gerçekleştirilen dijital acente portalı tasarımında kullandığımız katılımcı tasarım yöntemi anlatılmaktadır. Ayrıca, katılımcı tasarımın literatürdeki tartışmalarını ve çeşitli uygulamalarını inceleyerek, tasarım s...
Citation Formats
S. Fışgın, T. Komatsu Cipriani, and Ö. Er, “Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 107, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.