Kamu kurumlari için süreç yetenek modeli geliştirilmesi

2014-01-01
Gökalp, Ebru
Demirörs, Onur
Kamu sektörünün kendine özgü özelliklerinden kaynaklı olarak kalite iyileştirme çalışmalarında problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemleri çözmek için bilgi teknolojileri kullanılsa da, öncelikle iş süreçleri iyileştirilmeden yapılan bu çalışmalardan istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Bu çalışmada kamu sektöründe iş süreçlerini iyileştirmek için gerekli olan yapının gereksinimleri belirlenmiş, literatürdeki kamuya özgü değerlendirme modelleri bu gereksinimleri sağlamaları açısından incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda kamu kurumlarının süreç kalitesinin nasıl iyileştirileceğine dair yön gösterecek bir kılavuzun mevcut olmadığı, bu alanda çözümlere ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Olgunluğa ulaşan yazılım süreç yeterlilik/olgunluk modellerinin özel alanlara uyarlanması ve bu yönde metodolojilerin geliştirilmesi de son zamanlarda organizasyonlarda en çok görülen trendlerden biridir. Bu bilgiler ışığında, bu çalışma kapsamında, kamu kurumlarında süreçleri tutarlı bir şekilde uygulamak, yönetmek ve diğer kamu kurumlarıyla ilişkisini kontrol edebilmek için ISO/IEC 15504 yapısını temel alan bir yaklaşımla, kamu kurumlarına özgü süreçlerin tanımlandığı ve yetenek seviyesinin ölçülerek, süreç iyileştirme yol haritasının ortaya konulduğu bir süreç yetenek modelinin geliştirilmesi önerilmektedir.
Citation Formats
E. Gökalp and O. Demirörs, “Kamu kurumlari için süreç yetenek modeli geliştirilmesi,” Guzelyurt, Türkiye, 2014, vol. 1221, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84911913349&origin=inward.