Matematik eğitiminde matematiksel modelleme Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar Mathematical modeling in mathematics education Basic concepts and different approaches

Download
2014-01-01

Suggestions

Matematik eğitiminde matematiksel modelleme
Kertil, Mahmut; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çakıroğlu, Erdinç (2016-01-01)
Matematik eğitiminde teoriler
Kertil, Mahmut; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çakıroğlu, Erdinç (2016-01-01)
Matematik Eğitiminde Origami Kullanımına Yönelik Öz YeterlikÖlçeği Geliştirilmesi ve Geçerlik Çalışmaları
Arslan, Okan; Işıksal Bostan, Mine (2016-05-01)
Fostering spatial abilities of seventh graders through augmented reality environment in mathematics education: a design study
Özçakır, Bilal; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Elementary Education (2017)
In this study, design and development of an augmented reality learning toolkit for fostering spatial ability of seventh graders and their spatial understanding with this tool among different trials on mobile devices were reported. This study was conducted within two phases as preliminary and prototyping phases. The designed toolkit was evaluated, revised and redesigned throughout prototyping iterations with two mathematics education experts and two seventh grade students. Finally, possible contributions of ...
Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası
Fulya, Ulutaş; Ubuz, Behiye (2008-05-01)
Bu çalışmanın amacı, 2000–2006 yılları arasında Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde matematik eğitimi alanında yayınlanan çalışmaları inceleyerek, Türkiye’de matematik eğitimi araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 129 makale incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yedi yılda matematik eğitiminde yapılan çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim öğrenciler...
Citation Formats
A. K. Erbaş, B. Çetinkaya, E. Çakıroğlu, and S. Baş, “Matematik eğitiminde matematiksel modelleme Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar Mathematical modeling in mathematics education Basic concepts and different approaches,” Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, pp. 1607–1627, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/45923.