Stationarity Properties of Monthly Employment in Turkey: Conventional, Structural Break and Seasonal Unit Root Tests

Download
2015-10-01
Yıldırım, Selim
Ertuğrul, Hasan Murat
Soytaş, Uğur
İstihdam gerek politika yapıcıları gerekse akademisyenler tarafından çok önemli ve yakından takip edilenbir göstergedir. İstihdam değişkeninin zaman serisi özellikleri kullanılan tahmin yöntemleri ve ekonometrik modellerin geçerliliği açısından önemli yer tutmaktadır. Bu makalede mevsimsellik gösteren bir değişken olan aylık istihdam serisinin durağanlığı, geleneksel,yapısal kırılmalı ve mevsimsel birim kök testleriyle analiz edilmiştir. Literatürde sıklıkla yapıldığı gibi serinin mevsimsellikten arındırılarak devam edildiği ya damevsimsel birim kök testleri dışındaki birim kök testleriyle durağanlığının incelendiği durumda yanlış sonuçlara gidilebilmektedir. Çalışma sonucunda gelenekselve yapısal kırılmalı testlerin sonuçlarının mevsimsel birim kök testleri sonuçlarıyla çeliştiği bulunmuştur. Geleneksel ve yapısal kırılmalı testlerin karışık sonuçlar verirken mevsimsel birim kök testlerine göre istihdamserisinin durağan olma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu sonuç Türkiye’de istihdam serisini kullanan çalışmalara, serinin durağanlık özelliklerini değerlendirme aşamasında yön gösterici rol oynayacaktır. Bu çalışma ayrıca mevsimsellik içeren serilerin durağanlık özelliklerini incelerken mevsimsel birim kök sınamalarının daha uygun olabileceğini göstermektedir.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Suggestions

Prediction of Relationship Satisfaction through Perfectionism and Trust
Asıcı, Esra; Şensoy, Gözde; İkiz, Fatma Ebru (2019-01-01)
In current study, the predictive role of perfectionism and trust in romantic relationships in the relation satisfaction of college students was investigated. The participants were 325 college students who have had a romantic relationship. Data was collected by Relationship Assessment Scale, Perfectionism in Romantic Relations Scale, Dyadic Trust Scale and a questionnaire. Data was analyzed by mean, Pearson Correlation and multiple lineer regression analysis. According to the results, there was positive rela...
Panel approaches to testing the persistence in Turkish real exchange rates
Özdemir, Nilüfer; Erlat, Haluk; Department of Economics (2002)
The PPP hypothesis, which is the basic assumption of many exchange rate determination models, relates the movements in the exchange rates with the price movements in the home and foreign countries. Two methods may be implemented in order to detect the validity of the PPP hypothesis. One of them is to perform unit root tests to the real exchange rates itself. The other method is to implement the unit root tests to the linear combination of the components of the real exchange rates, which means the cointegrat...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Measuring vertical and horizontal intra-industry trade for Turkish manufacturing industry over time
Şenoğlu, Demet; Erlat, Güzin; Department of Economics (2003)
In traditional trade theories, foreign trade plays the role of filling the gap of products not produced within the country. However, in the early 1960s increasing exchange of similar products, intra-industry trade, in the world trade have been observed by trade theorists. After the realization of the fact that intra-industry trade has become a very important part of world trade, more comprehensive studies on intra-industry trade have been conducted. At the end of the 1970s, trade theorists started to analyz...
Evaluation of regional railway investment with urban development dynamics: The case of IZBAN in Izmir
Kul, Fahrettin; Yetişkul Şenbil, Emine; Department of City and Regional Planning (2021-11-29)
With the technological developments, railway transportation has become an important part of urban transport. Besides increasing the accessibility in the city, the railway creates demographic, economic, and spatial effects. In planning, railways are used to increase or direct urban development. This study evaluates the railway investment as an exogenous effect on the city. Furthermore, this study examines the railway’s as a complementary factor of the urban development trends. Urban development is analyzed w...
Citation Formats
S. Yıldırım, H. M. Ertuğrul, and U. Soytaş, “Stationarity Properties of Monthly Employment in Turkey: Conventional, Structural Break and Seasonal Unit Root Tests,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 91–102, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49309.