Çocuk oyun alanlarının risk içeren oyunları desteklemesi açısından incelenmesi

2018-01-01
Banko, Çağla
Akdemir, Kadriye
Gemici Koşar, Merve
Sevimli Çelik, Serap
Çocukların temel hakkı olan oyun, gelişimlerinin tamamıyla desteklendiği ve kişiliklerinin sergilendiği bir süreçtir. Oyunun oynandığı mekânlar da oyunla eş değer öneme sahiptir. Oyun ve oyun alanlarının risk içermesinin ve çocukları risk almaya teşvik etmesinin, çocuğun gelişimine pozitif yönde katkısı vardır. Bu çalışmada dış mekân oyun alanlarının risk içeren oyunlara imkân sağlaması durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, Ankara ili Çankaya ilçesi belediyesine ait, rastgele seçilen 14 açık hava oyun alanı incelenmiştir. İnceleme sırasında ‘Oyun Derecelendirme Ölçeği’ ve yapılandırılmamış gözlem tekniği aracılığı ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, incelenen oyun alanlarının risk içeren oyunları destekler nitelikte olmadığı gözlenmiştir. Bu araştırma sonucunda; açık hava oyun alanlarının bakıma ve daha işlevsel olan, çocukların gelişimini daha çok destekleyen oyun donanımlarına ihtiyacı olduğu saptanmıştır.
Citation Formats
Ç. Banko, K. Akdemir, M. Gemici Koşar, and S. Sevimli Çelik, “Çocuk oyun alanlarının risk içeren oyunları desteklemesi açısından incelenmesi,” pp. 1–1, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72286.