Çocuk oyun alanlarının risk içeren oyunları desteklemesi açısından incelenmesi

2018-01-01
Banko, Çağla
Akdemir, Kadriye
Gemici Koşar, Merve
Sevimli Çelik, Serap
Çocukların temel hakkı olan oyun, gelişimlerinin tamamıyla desteklendiği ve kişiliklerinin sergilendiği bir süreçtir. Oyunun oynandığı mekânlar da oyunla eş değer öneme sahiptir. Oyun ve oyun alanlarının risk içermesinin ve çocukları risk almaya teşvik etmesinin, çocuğun gelişimine pozitif yönde katkısı vardır. Bu çalışmada dış mekân oyun alanlarının risk içeren oyunlara imkân sağlaması durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, Ankara ili Çankaya ilçesi belediyesine ait, rastgele seçilen 14 açık hava oyun alanı incelenmiştir. İnceleme sırasında ‘Oyun Derecelendirme Ölçeği’ ve yapılandırılmamış gözlem tekniği aracılığı ile veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, incelenen oyun alanlarının risk içeren oyunları destekler nitelikte olmadığı gözlenmiştir. Bu araştırma sonucunda; açık hava oyun alanlarının bakıma ve daha işlevsel olan, çocukların gelişimini daha çok destekleyen oyun donanımlarına ihtiyacı olduğu saptanmıştır.
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

An Investigation of Preschool Teachers’ Role During Playtime
Gülhan, Meryem; Sevimli Çelik, Serap (2017-06-17)
For young children, play is part of their lives and the benefits of it for children of all ages have been recognized by many studies. By simply spending time playing, children have the opportunity to take part in activities that help them to improve their imagination, problem solving, creativity, and memory. With the first-hand experience of the world around them, children explore and make sense of life as well as express their feelings freely. During play, children also experience and work through several ...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş , İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
The effects of traditional playground equipment design in children's developmental needs
Metin, Pınar; Gürsu, Hakan; Department of Industrial Design (2003)
In this research, concept of play and types of outdoor playgrounds were explored in the light of the relevant literature. A field study was conducted in order to determine the attributes of traditional type playground equipment in children̕s developmental needs. Kurtulus Park of Ankara was determined as the research area whereas, 70 children, aged between 6 to 12, were randomly selected and observed. Data on age, sex, favourite type of playground equipment and play behaviour of the child were collected by m...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş, İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Citation Formats
Ç. Banko, K. Akdemir, M. Gemici Koşar, and S. Sevimli Çelik, “Çocuk oyun alanlarının risk içeren oyunları desteklemesi açısından incelenmesi,” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 1–1, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72286.