Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü

2018-2-28
Özgürdal, Bige Hazal
Doğan, Büşra Cansu
Arıcan, Özge
Taşın, Ezgi Nur
Kızılkaya, Beyza
Topcu, Merve
Bu çalışmada Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden (devam romanı) romanlarındaki Alice karakterinin Mahler’in ayrışma - bireyleşme kuramı ışığında duygu, düşünce ve davranışlarının ben gelişimindeki rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Mahler’e göre yaşamın ilk altı ayı normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal evre olmak üzere iki evreden oluşur. Altıncı aydan sonraki evre ayrışma - bireyleşme evresi olarak değerlendirilmiştir. Ayrışma-bireyleşme evresi; farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcı olarak dört alt evreden oluşmaktadır. Her iki roman da Alice karakterinin rüyaları üzerine kurulmuştur. Bu sebeple, romanlardaki imgeler üzerinden yorumlama yapılmıştır. Bu çalışmada Mahler’in kuramının yanında birçok literatür bulgusundan destek alınarak, özellikle Alice karakterinin bireyleşmesi ve ben gelişimine odaklanılmıştır. Alice karakterinin maceralar boyunca yaşadıkları doğrultusunda bireyleşmesinin tamamlandığı düşünülmüştür.

Suggestions

An analysis of the moral development of George Eliot's characters in Middlemarch according to Lawrence Kohlberg's theory of moralization
Çetinkaya, Göksev; Çileli, Fatma Meral; Department of Foreign Language Education (2003)
This study analyzes the moral development of George Eliot's characters in her novel Middlemarch according to Lawrence Kohlberg's theory called "The Cognitive-Developmental Theory of Moralization". Eliot's moral view is characterized by man's relation with other men, not man's relation with God. As long as the individuals treat others with sympathy and understanding, they can develop morally. Eliot's aim is to contribute to the creation of a happier society by presenting the harms of egoism. According to Koh...
A Metasynthesis of Research on Foreign Language Teacher Identity in Turkey: Implications for Teacher Education
Taner, Gülden; Karaman, Abdullah Cendel (2013-12-01)
This study explores main areas of research and identifies patterns that help interpret current tendencies in the literature on aspects related to language teacher education. For this purpose, we report the outcomes of a metasynthesis of 44 studies related to teacher identity. Conceptually, the analysis is guided by how teacher identity is framed. The structured searches in relevant databases led to conducting a particular type of systematic review known as template analysis. As a result, based on the inter...
Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramına Göre Küçük Kara Balık Kitabı’nın İncelenmesi
Demircioğlu, Zeynep Işıl; Demir , Koray; Fuçular , Emine Ezgi; Sülüngür , Orhun; Yalçın, Ezgi Selin; Topcu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Bu çalışmanın amacı Küçük Kara Balık kitabındaki Küçük Kara Balık’ın yaşam olaylarının, bu yaşam olaylarına gösterdiği tepkilerin ve duygularının Mahler’in Ayrışma-Bireyleşme Kuramı kapsamında değerlendirilmesi, karakterin başından geçenlerin Mahler’in teorisi ile örtüşen ve çatışan yerlerinin tartışılmasıdır. Mahler’in kuramı ayrışma-bireyleşmeyi, farklılaşma, alıştırma, yeniden yakınlaşma ve bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin başlangıcı olmak üzere dört alt evre üzerinden inceleme...
A Gothic Ecocritical Analysis of Bram Stoker’s Dracula
Ağın, Başak (2015-12-01)
This article extends the term “gothic ecocriticism” to encompass the study of literary texts as part of the task of bridging the great divide between the theoretical and practical dimensions of environmental thought. It illustrates an ecocritical reading of Bram Stoker’s Dracula (1897), by especially focusing on its ecophobic configuration of nature and animals, as oppositional forces to the human domain. After setting a theoretical and contextual framework by explaining the origins of gothic ecocriticism a...
A study on the nature and frequency of the interaction and the factors affecting interaction in language classrooms
Zengin, Emine; Kiraz, Ercan; Department of Educational Sciences (2008)
The purpose of this study was to describe and explore the nature and frequency of the interaction and the factors affecting interaction in language classrooms. This qualitative study was conducted in a private language course in Ankara, Turkey. The sample consisted of 6 teachers. The data were collected through video-camera, semi-structred interview and demographic information log. To tackle the complexity of the raw data, data were first subjected to constant comparison analysis. Second, all results were t...
Citation Formats
B. H. Özgürdal, B. C. Doğan, Ö. Arıcan, E. N. Taşın, B. Kızılkaya, and M. Topcu, “Alice Karakterinin Yaşantılarının Mahler’in Kuramına Göre Ben Gelişimindeki Rolü,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 50–65, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/478076.