Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği

2020-2-28
POLAT, Makbule Su
Gençöz, Faruk
Söz konusu çalışma obsesyon nevrozunun çeşitli semptomlarını sergilediği düşünülen bir kişinin psikoterapi seanslarının kuramsal incelemesidir. Obsesyon nevrozunun semptomatolojisinin günümüzde aldığı görünümlere getirilebilecek kuramsal açılımlar çalışmanın temel konusudur. Obsesyon nevrozunun semptomlarının görünümleri farklı çağlara göre değişebilse de nevrozun çekirdeğini oluşturan yapının baki kaldığı düşüncesi çalışmanın oluşturulmasındaki motivasyon niteliğindedir. Ayrıca, söz konusu vakayı Lacanyen psikanalitik kuram yoluyla incelemek çalışmanın bir diğer amacı olmuştur. Lacanyen kuramdan vakaya yönelik getirilecek açılımların obsesyon nevrozuna dair bilgi birikimine katkıda bulunacağı düşünülmüştür. Çalışmada çeşitli obsesif semptomlardan mustarip bir üniversite öğrencisinin katıldığı 8 psikoterapi seansı incelenmiştir. Seanslar, bir üniversitenin destek ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Seansların oryantasyonu Lacanyen psikanalitik psikoterapidir. Terapist incelenen seanslar için eğitimi kapsamında süpervizyon almıştır. Seansların incelenmesi, obsesif korkular ve düşünce içerikleri, terapistle ilişkilenme ve baba, makam ve yasa kavramlarıyla ilişkilenme süreçlerinin incelemelerini içerir. Ayrıca, Lacanyen Söylem Analizi metodu kullanılarak katılımcının söyleminin özellikleri de incelenmiştir. Kuramsal inceleme kısmında ise Freud ve Lacan’ın kastrasyon kompleksi ve obsesif klinik yapıya dair düşüncelerinin bir derlemesi sunulmuştur.

Suggestions

Migraine and Unconscious: Personal and Relational Experiences of Migraine Patients
Sökmen, Duygu; Gençöz, Faruk; Tunç, Tuğba; Department of Psychology (2022-1)
The current thesis aims at understanding the personal and relational experiences of migraine patients. To comprehend the subjective experiences of the migraine qualitative method was chosen. Semi-structured interviews were conducted with six participants who have a diagnosis of migraine. Interpretative Phenomenological Analysis was applied to analyze the data. In the current thesis, results yielded five superordinate themes that are (1) ambivalent feelings for painkillers, (2) migraine attacks in relation t...
Time-Limited Counseling Outcome in Nationwide College Counseling Center Sample
Drapper, Matt; Jennings, J.; Baron, A.; Erdur Baker, Özgür (2002-07-01)
This study examined the dose‐effect relationship between the number of sessions and therapeutic outcome in a large, nationwide counseling center research consortium. A positive relationship was found between the outcome of counseling and the number of sessions attended. The results of this study support the effectiveness of brief psychotherapy.
Resistance in psychotherapy sessions: a qualitative examination
Bıçakcı, Ozan; Gençöz, Faruk; Department of Psychology (2019)
This thesis investigates what is further constructed through the instances of resistance in actual psychotherapy sessions. For the analysis of the transcribed data, the version of discourse analysis which is proposed by Potter and Wetherell (1987) is employed. Data comprises total of nine recorded psychotherapy sessions of six patients performed by five graduate students who are studying in Clinical Psychology program at Middle East Technical University. As a result of the analysis conducted, three discours...
Exploring implicit processes in adult psychotherapy through micro analysis of nonverbal synchrony
Cihan, Burçin; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2019)
The goal of the study was to explore implicit processes in adult face-to-face psychotherapy sessions based on microanalysis of nonverbal synchrony between psychotherapy dyads. Sample 1 included 6 different same-sex gender psychotherapy dyads who were blind to the study's purposes. The total number of the short-term psychotherapy sessions in Sample 1 was 97. Sample 2 included 2 psychotherapy dyads both of whom therapist was the present researcher. Thirtyfour psychotherapy sessions were conducted in Sample 2....
Analysis of factors affecting baseline SF-36 Mental Component Summary in Adult Spinal Deformity and its impact on surgical outcomes
Mmopelwa, Tiro; Ayhan, Selim; Yuksel, Selcen; Nabiyev, Vugar; Niyazi, Asli; Pellise, Ferran; Alanay, Ahmet; Sanchez Perez Grueso, Francisco Javier; Kleinstuck, Frank; Obeid, Ibrahim; Acaroglu, Emre (AVES Publishing Co., 2018-5)
Objectives: To identify the factors that affect SF-36 mental component summary (MCS) in patients with adult spinal deformity (ASD) at the time of presentation, and to analyse the effect of SF-36 MCS on clinical outcomes in surgically treated patients. Methods: Prospectively collected data from a multicentric ASD database was analysed for baseline parameters. Then, the same database for surgically treated patients with a minimum of 1-year follow-up was analysed to see the effect of baseline SF-36 MCS on t...
Citation Formats
M. S. POLAT and F. Gençöz, “Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 78–109, 2020, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49381.