Hide/Show Apps

Kişilerarası Psikoterapi ve Kişilik Organizasyonlarının Entegrasyonu: Majör Depresif Bozukluk Vakasının Gözden Geçirilmesi

2016-6-1
Yılmaz, Tuğba
Majör depresif bozukluk; davranışsal, duygulanımsal, bilişsel ve bedensel semptomları içerir. Günümüzde ruh hastalıklarının sınıflandırılmasında tıbbi yaklaşıma önem verilmektedir; ancak hastalıkların nedenlerini bütüncül olarak anlayabilmek için erken dönem deneyimlerin ele alınması gereklidir. Kişilerarası Psikoterapi (KPT) erken dönem yaşantılara odaklanır ve kaygı dinamikleri üzerine vurgu yapar. İlk kişilerarası deneyim olan anne ve bebek arasındaki duygusal uyumun kaygı ile başa çıkma üzerinde önemli bir etkisi vardır. KPT, annenin çocuğun kaygı tansiyonunu rahatlatması ve ihtiyaç gerilimini doyurması gerektiğini öne sürer. Eğer bu olmaz ya da kötücül yollarla olur ise, çocuğun bir bağlanma problemi olan kopmayı yaşaması beklenmektedir ve bu durumun ileriki yaşlarda psikolojik bozukluklara yol açabileceği öngörülmektedir. Bir hastadaki semptomların şiddeti süreğen kişilik özellikleri ile de ilgilidir; ancak KPT bunu ele almaz. Bu amaçla, psikanalitik yaklaşımda ele alınan kişilik organizasyonu çeşitleri, KPT ile entegre edilmiştir. Buna göre nevrotik, sınır durum ve psikotik kişilik organizasyonları bulunmaktadır. Sınır durum örgütlenmiş kişilikler, şiddetli bir kaygı durumunda psikotik olanlara benzer şekilde davranırlar. Bu çalışmada, majör depresif bozukluğu ve psikotik semptomları olan bir vaka ele alınmıştır. İlgili vaka, erken dönem yaşantıları ve güncel kritik olayları çerçevesinde sunulmuştur. Vaka formülasyonu ve tedavi süreci iki teorinin entegre edilmesi ile detaylandırılmıştır. Son olarak, terapötik çıkarımlartartışılmıştır.