Hide/Show Apps

Silindirle sıkıştırılmış beton ağırlık barajların sismik performanslarının belirlenmesi için dinamik benzeri deney uygulamaları

Download
2014
Binici, Barış
Canbay, Erdem
Kurç, Özgür
Arıcı, Yalın
Aldemir, Alper
Soysal, Feyza
Yücel, Rıza Ali
Gharıhdoust, Ali
Su kaynaklarının verimli kullanılmasında en önemli yapılar barajlardır. Barajların, sismik etkiler altındaki davranışları deprem mühendisliğinde karşılaşılan en karmaşık problemlerden birisidir. Ülkemizde son yıllarda tercih edilen en önemli baraj tipi silindirle sıkıştıtılmış beton barajdır. Beton ağırlık barajların sismik davranışı laboratuvar ortamında birkaç sarsma tablası testi dışında deneysel olarak fazla incelenememiştir. Bu çalışma ile literatürde ilk defa dinamik benzeri deney yöntemi ile ölçekli baraj deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında üç adet numunesi ardışık etki eden üç farklı deprem kaydı altında denenmiştir. Bu numunelerden ikisi farklı çekme dayanımlarına sahip SSB’den ve diğer numune ise geleneksel beton kullanılarak üretilmiştir. Tüm numuneler Türkiye’de tasarlanan en yüksek SSB baraj olan Melen Barajının 1/75 ölçekli halini yansıtmaktadır. Deneysel sonuçlar Türkiye'de tasarlanan en yüksek SSB ağırlık barajlardan birisinin sismik performansı hakkında da değerli deneysel veriler temin edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, baraj sismik performans belirlemesinde sıklıkla kullanılan nonlineer sonlu eleman modelleri ile gözlemlenen hasarın ne ölçüde tahmin edilebileceği de sunulmuştur.