Hide/Show Apps

Gıda maddelerinde amino asit ve suda çözünen vitamin analizlerinin reverse phase HPLC ile yapılması

Download
1997
Bayındırlı, Levent A.
Ungan, Suat
Esin, Ali
Hamamcı, Haluk
Ökmen, Zinet Aytanga
Ertugay, Nüzhet
Şahin, Serpil
Şümnü, Servet Gülüm
Sain, Sibel
TOGTAG 1482 no'lu proje kapsamında sağlanan destek ile yürütülen çalışmalar amacına ulaşmış olup sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Proje altyapı destekleme projesi olup sağlanan destek halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü aletli analiz laboratuvannda mevcut bulunan Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf (HPLC ) 'in suda çözünen vitamin analizlerinde kullanılabilmesi için gereken bazı yedek parça ve kimyasal madde eksiklerinin giderilmesinde kullanılmıştır. HPLC ile suda çözünen vitamin analizleri basan ile yürütülmekte olup Vitamin C analizleri rutin olarak yapılabilir aşamaya gelmiştir. Diğer suda çözünen vitamin analizler için de gerekli alet ve kimyasallar tamamlanmış olup analiz metodu belirleme çalışmaları sürmektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda mikrodalga finn ile uygulanan ısıl işlem sonucunda Vitamin C'nin bozunma kinetiği çalışmaları tamamlanmış, sözü edilen proses için birinci-derece reaksiyon kinetiği uygun bulunmuş ve k, z ve Ea değerleri belirlenmiştir. Bu değerler literatürde bulunan konvansiyonel ısıl işlemler için belirlenen değerlerle karşılaştırıldığında mikrodalga finnda uygulanan ısıl işlemin daha az vitamin C degredasyonuna neden olduğu saptanmıştır.