Department of Food Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (103)

Has File(s)
No (62)
Yes (41)

Author
Alpas, Hami (17)
Şümnü, Servet Gülüm (16)
Şahin, Serpil (15)
Öztop, Halil Mecit (10)
Mert, Behiç (8)

Subject
Gıda Bilimi ve Teknolojisi (21)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (11)
Donuk Kurutma) (9)
Gıda İşlemesi (Pastörizasyon (9)
Gıda Kimyası (9)

Date Issued
1988 - 1989 (1)
1990 - 1999 (6)
2000 - 2009 (23)
2010 - 2019 (73)

Recent Submissions

Düşük Rezolüsyonlu NMR Relaksometre ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknikleri Kullanarak D- Psikoz (Nadir Şeker) içeren Glike Protein ve Şekerleme Ürünleri Tasarımı ve Bu Ürünlerin Fiziksel ve Kimyasal Karakterizasyonu
Öztop, H. Mecit; Şümnü, Servet Gülüm; Mazı, Gökçen Bekir; Söyler, Ulviye Betül(2019)
Nadir şeker, doğada yaygın olarak bulunmayan monosakkaritleri kapsayan şeker grubunaverilen genel addır. Meyve şekeri fruktozun C-3 epimeri olan ve nadir bir şeker olan D-Psikozun (alluloz) tatlılığı sakarozun %70?ine denk...
Yüksek Proteinli Katı Gıda Malzemelerinin Yapısal Özelliklerinin Duyusal Kalitesine Etkisi
Koç, Hicran(2018-12-31)
Obezite gibi artan sağlık problemleri hem yaşam tarzımız, hem de yediğimiz gıdalarla ilgilidir. Gıda sanayi insanların daha sağlıklı yaşamlar sürmesinde önemli bir role sahiptir. PepsiCo ve Nestle gibi öncü gıda firmaları ...
Türkiye’ye Özgü bir Ürün olan Lavaş Ekmeğinin Raf Ömrünün Propolis Ekstraktı Eklenerek Uzatılması
Söyler, Ulviye Betül; Ökmen, Zinet Aytanga(2018-12-31)
Bu projenin amacı ülkemizde yaygın olarak üretilip tüketilen lavaşın raf ömrü süresinin uzatılmasıdır. Günümüzde marketlerde birden fazla marka tarafından tüketime sunulan değişik unlu mamuller yer almaktadır. Ekmek ve tür...
Fındık Meyvesinden Kefir Üretim Olanaklarının Araştırılması
Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Doğal ortamlarında fındık ve benzeri meyvelerde yağ oleosom adı verilen damlacıklar halinde depolanır. Bu damlacıkların su ve mekanik kuvvet uygulanarak özütlenmesi sonucunda hayvansal süte benzeyen emülsiyonlar elde edile...
Baklagil nişastalarının mikroakışkanlaştırma ve ultrasonikasyon yöntemleri kullanılarak modifiye edilmesi
Şümnü, Servet Gülüm; Öztop, Halil Mecit; Bitik, Ayşe(2018-12-31)
Bu çalışmada ana amaç, nohut ve mercimek olmak üzere iki farklı kaynak kullanarak, mikroakışkanlaştırma ve ultrasonikasyon metotları ile modifiye baklagil nişastaları elde etmektir. Diğer bir amaç ise bu yöntemlerin nişast...
Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri
Soyer, Yeşim; Cesur, Aylin(2018-12-31)
Capraz kontaminasyonu önlemek için taze ürünlerdeki biyofilmleri gideren yenilebilir dezenfektanlar bulmaktır. Bunlara örnek olarak, bitki ekstraktları verilebilir. Dünya çapında artan populasyon, taze ürünlere olan talebi...
Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim; Güzel, Mustafa(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella i...
Çimlendirme İşleminin Bakliyat Ürünlerinin Mineral İçerikleri Üzerine Etkisi
Ökmen, Zinet Aytanga; Söyler, Ulviye Betül(2018-12-31)
Bakliyat ürünlerinde çimlendirme sonucu mineral içerikleri artmaktadır. Bu proje kapsamında değişik bakliyat ürünleri çimlendirilerek mineral içeriklerindeki artış belirlenecektir. Çimlendirme öncesi ve sonrası mineral i...
Glike Olmuş Soya Proteinlerinin Sindirim ve Allerjenik Özelliklerinin İncelenmesi
Öztop, Halil Mecit; Mert, Behiç; Köysüren, Begüm(2018-12-31)
Gıda alerjisi, insan bağışıklık sisteminin belirli gıdalara karşı gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Gıda alerjenleri arasında, proteinler oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Soya, süt, yumurta ve yer fıstığı prote...
Lif varlığında işlenen buğday nişastasının yapısal ve reolojik özellikleri, in vitro nişasta sindirimine etkileri
Şensoy, İlkay; Güven, Özge; Erez, Elif(2018-12-31)
Lif varlığında işlenen buğday nişastasının yapısal ve reolojik özellikleri, in vitro nişasta sindirimine etkileri
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit; Kaya, Eda Ceren; Sezer, Pürlen(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a...
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Güneruz, Ayşe; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojis...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Şümnü, Servet Gülüm; Uyar, Tamer; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken...
İki Farklı Ceviz Çeşidinin (Kültür Cevizi ile Doğal Ceviz) Vitamin ve Omega 3/6 İçeriklerinin Belirlenmesi
Ökmen, Zinet Aytanga; Söyler, Ulviye Betül(2017-12-31)
Bu projenin amacı yerli üretim Kaman cinsi ceviz ile kültür cevizi olarak yetiştirilmekte olan Altay cevizinin protein ve yağ miktarı ile tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), pantotenik asit (B5), pirodiksin (B6) ve ...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Okur, Ilhami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro...
INSÜLİN YÜKLÜ GIDA POLİMERİ BAZLI HİDROJELLERİN TASARIM VE KARAKTERİZASYONU
Öztop, Halil Mecit; Çıkrıkcı, Sevil; Mert, Behiç(2017-12-31)
Terapötik proteinler kontrollü salınım gerektiren bileşenler arasındadır ve ağız yoluyla iletiminde bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. . Kandaki şeker seviyesini ayarlayan hormon olan insülin de bu proteinlerden biri olup ağ...
Aktif ambalaj ile cevizin raf ömrünün uzatılması
Şümnü, Servet Gülüm; Yıldırım, Merve; Şahin, Serpil(2017-12-31)
Nanoteknolojinin bir çıktısı olan nanoliflere olan ilgi fonksiyonel ve yapısal özelliklerinden dolayı son yıllarda artmıştır. Elektroeğirme, nanolif elde etmek için kullanılan avantajlı bir yöntemdir. Son yıllarda, biyopol...
Yüksek hidrostatik basınç ile nanoyapılandırılmış katı yağ parçacıkları geliştirilmesi ve yüksek kaynama noktasına sahip uçucu yağların enkapsülasyonu
Alpas, Hami; Sevdin, Sezen(2017-12-31)
Bu projede, oda sıcaklığında katı halde bulunan yağların, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında kristalleşme özelliklerinde ve kristal yapısındaki değişimlerin anlaşılması ve bu yağların kristal yapılarının zamana...
Geleneksel yoğurtlardan izole edilmiş Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus kültürlerinin16S rDNA sekanslanması ve PFGE metodu ile genotipik farklılıklarının belirlenmesi
Gültekin, Güzin Candan; Ulutaş, Mehmet Sefa(2017-12-31)
Daha önceki çalışmalarımızda 56 Streptococcus thermophilus ve 111 L. bulgaricus izolatı Türkiyenin değişik bölgelerinde (Silifke, Mersin, Antalya, Erzincan) üretilmiş geleneksel yoğurttan izole edilen bakterilerin, fenotip...
KIZIL ÖTESİ-MİKRODALGA FIRINDA PİŞİRİLMEYE UYGUN KEÇİBOYNUZU UNU İÇEREN KEK FORMÜLASYONLARININ TASARLANMASI
Şahin, Serpil; Şümnü, Servet Gülüm; Yıldız, Eda(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kızıl ötesi-mikrodalga kombinasyonlu fırın kullanarak, çölyak hastalığı olan bireyler için keçi boynuzu unu içeren glutensiz kek formülasyonlarının geliştirilmesidir. Kızıl ötesi-mikrodalga kombinasyon...
Citation Formats