Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Yeni teknolojilerle baharatlardan esansiyel yağ ekstraksiyonu ve bu yağların fiziksel, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri
Şahin, Serpil; Şümnü, Servet Gülüm; Yener, Meryem Esra; Karakaya, Sibel; El, Nehir Sedef; Karagözlü, Nural(2007-12-01)
Bu çalışmanın amacı yeni ekstraksiyon teknolojileri kullanılarak Türkiye’de yetişen kekik, defne ve biberiye (esansiyel) uçucu yağlarının eldesidir. Farklı ekstraksiyon metodları ile elde edilen ürün yağ içeriği ve kompozi...
Yüksek Proteinli Katı Gıda Malzemelerinin Yapısal Özelliklerinin Duyusal Kalitesine Etkisi
Koç, Hicran(2018-12-31)
Obezite gibi artan sağlık problemleri hem yaşam tarzımız, hem de yediğimiz gıdalarla ilgilidir. Gıda sanayi insanların daha sağlıklı yaşamlar sürmesinde önemli bir role sahiptir. PepsiCo ve Nestle gibi öncü gıda firmaları ...
Nebati Kimyasallar İçeren Emülsiyon Temelli Taşıyıcı Sistemler Kullanılarak Antioksidan Özelliğe Sahip Gıdaların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Yücel, Umut(2015-12-31)
Gıdalar, küçük oranlarda ihtiva ettikleri ve biyolojik aktiviteye sahip moleküllere bağlı olarak fonksiyonellik özellik gösterirler. Doğal nebati kimyasalların antioksidan özelliği gösterdiği ve buna bağlı olarak redoks po...
Sağlıksız , virüslü domates tohumlarının erken tespitinde NMR Relaksometre Tekniğinin Kullanılması
Öztop, Halil Mecit; Alpas, Hami; Ünal, Kübra(2013-12-31)
Dünya nüfusunun hızla artması ve tarım üretim alanlarının sınırlı olması, verimli bir üretimi gerektirmektedir. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikleri, temiz enerji elde etmek için mısır ve buğday gibi bitkilerin ene...
Taze Meyve Ve Sebzelerde Yaygın Bulunan Patojenlerin Alt Tiplendirilmesi.
Soyer, Yeşim; Polat, Ozlem Gozde; Gunel, Elif(2013-12-31)
Türkiye İçin Önem Ve Öncelik Arz Eden Dört Farklı Mısır Çeşidinde Gdo Tespiti İçin Taq Man Probları Kullanılarak Rt-Pcr İle Metot Geliştirilmesi
Bayındırlı, Levent A.(2011-12-31)
I- Referans materyallerin temini: MON863, NK603, GA21 ve T25 GD mısır çeşitleri referans materyalleri IRMM'den (Institute for Reference Material and Measurement) sağlanacaktır. Hem içeriğinde hiçbir genetik değişiklik içer...
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Güneruz, Ayşe; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojis...
Lif varlığında işlenen buğday nişastasının yapısal ve reolojik özellikleri, in vitro nişasta sindirimine etkileri
Şensoy, İlkay; Güven, Özge; Erez, Elif(2018-12-31)
Lif varlığında işlenen buğday nişastasının yapısal ve reolojik özellikleri, in vitro nişasta sindirimine etkileri
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit; Kaya, Eda Ceren; Sezer, Pürlen(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a...
Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim; Güzel, Mustafa(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella i...