Kamu Kurumlari Için Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli

Download
2016-01-01
Selçuk, Gonca Hülya
Yürekten, Özgür
Çoştu, Ahmet Burak
Karagöl, Yusuf
Sünsüli, Mete
Gök, Halime
http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_56.pdf
Citation Formats
G. H. Selçuk, Ö. Yürekten, A. B. Çoştu, Y. Karagöl, M. Sünsüli, and H. Gök, “Kamu Kurumlari Için Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli,” Çanakkale, Türkiye, 2016, vol. 1721, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91383.