Psikopatoloji, Hasta ve Terapist Bağlamında AltıTemel Duygudan Korkunun İncelenmesi

2014-6-1
Akça, Seray
Şengül, Begüm Zübeyde
Uyar, Tuğba
Altı temel duygudan biri olarak korkunun psikopatoloji, hasta ve terapist bakımından incelenmesi amacıyla kaleme alınan bu makalede ilk olarak korkunun tanımı ve diğer duygulardan ayrımı açıklanıp psikopatoloji literatüründe yer alan bilişsel ve psikodinamik teorilerle korkunun altında yatan mekanizmaların nasıl açıklandığı paylaşılmıştır. İkinci olarak Freud’un “Küçük Hans” vakası ve Oğuz Atay’ın “Korkuyu Beklerken” hikâyesi korkunun bireyde nasıl ortaya çıktığı ve onun hayatını nasıl etkilediği sorularına cevap bulmak amacıyla katmanlı duygu modeline göre irdelenmiştir. Son olarak, yine aynı model çerçevesinde korku duygusunun terapist açısından incelenmesini sağlamak üzere duyguların devam eden terapideki önemi, aktarım ve karşı aktarım ile bunların psikoterapideki yeri, karşı aktarımın engelleyici yanları ve karşı aktarımın yönetim yolları “Küçük Hans” ve “Tedavi (In Treatment)” dizisinde yer alan “Laura” vakası üzerinden ele alınmıştır. Yapılan bu incelemelerin hem bilişsel hem de psikodinamik teorik açıklamalara ve katmanlı duygu modeline açıklama getirip örnek teşkil etmeleri, bu makalenin akademik ve pratik alanlarda çalışan ruh sağlığı uzmanları için faydalı olacağına işaret etmektedir.

Citation Formats
S. Akça, B. Z. Şengül, and T. Uyar, “Psikopatoloji, Hasta ve Terapist Bağlamında AltıTemel Duygudan Korkunun İncelenmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 23–39, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/553927.