The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates

Download
2015-6-15
Yıldırım, Ayşe Ege
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin amacı, bu iki farklı ülke arasında gözlenebilecek benzerolguları ve her bir ülkeye özgü özgül durumları saptamak olmuştur. Küreselleşen dünya ve mesleki ağlar göz önünde bulundurulduğunda, bu tür karşılaştırmaların, planlama ve mimari koruma pratiğinin çeşitli bağlamları arasında mümkün olabilecek çapraz etkilenmelerin kapsamını anlamaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Yukarıda anılan araştırma ve uygulama deneyimlerinden ortaya çıkan sonuç, kentlerin planlaması, gelişimi ve kamusal yaşamında kültür mirasının oynayabileceği rolün, koruma sürecinde yer alan paydaşların tutumlarıyla ve süreçte oynadıkları rollerle yakından ilişkili olduğu yönündedir. Kültür mirasının kent yaşamında aktif bir rol oynayabilmesi veya imar baskıları ile çağdaş sosyal talepler karşısında özgünlüğünü koruyabilmesi, her biri kendi farklı çıkarları ve kapasiteleri olan çeşitli paydaşlar arasındaki müzakerelerin sonucuna göre şekillenmektedir. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gelişmeler gözlemlendiğinde, iki ülkenin farklı tarihçelerine ve sosyo-politik yapılarına karşın, ikisinin de kültür mirasının rolu ve paydaşlar bakımından dünyadaki gelişmelerden etkilendikleri ve bunlara dahil oldukları söylenebilir. İki ülke deneyiminin en önemli ortak paydası, genel bir modernleşme sürecidir, ancak sürecin farklı aşamalarında durmakta ve farklı adımlardan geçerek ilerlemektedirler. Bu toplumların geleneksel ve muhafazakar kültürel yapıları göz önüne alınarak, izlendiği iddia edilen ve uzun vadede yavaş da olsa gerçekleşen genel eğilimin modernleşme ve demokratikleşme olmasına karşın, bu pürüzsüz olmayan, hatta çetin ve sancılı sayılacak süreçte ilerlenirken dönem dönem, tamiri mümkün olmayan kayıplara yol açan geri adımlar da atılabilmektedir. Her ülkede de, kültür mirasının imar ve genel kentsel dinamikler karşısındaki rolünü desteklemek için mücadele verilmesi gerektiği bir diğer ortak noktadır. Ülkelerin ekonomik güçleri ne olursa olsun, kültür mirasını korumak, kaynakları ayırma gücüne sahip paydaşların verdiği değere, gösterdiği ilgi ve siyasi iradeye bağlıdır ve bu gerçek dünyanın her yerinde geçerli görünmektedir.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

The Individual Pension System In Turkey: A Gendered Perspective
Rittersberger, Helga İda; Elveren, Adem Yavuz (2011-02-01)
The changing role of women both within family and in the labour market is one of the most crucial issues of constructing a new social policy in our century. In line with neo-liberal developments, private pension schemes have reached higher proportions in social security systems all over the world. However, it is a fact that disadvantages of women (i.e. lower level of wage, intermittent work life, and higher life expectancy) have negative consequences on private pension...
THE EFFECT OF MATHEMATICS INSTRUCTION BASED ON FLOW THEORY PRINCIPLES ENHANCED WITH REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON STUDENTS' ACHIEVEMENT, RETENTION, MOTIVATION AND FLOW STATE
Ay, Yasin; Aksu, Meral; Department of Curriculum and Instruction (2022-2)
The purpose of this study was to investigate the effect of mathematics instruction designed based on Flow Theory and RME on students’ achievement, retention, flow state and motivation. The study was conducted in 2017-2018 spring semester for 11 weeks at a state school in İzmir. In this study, quasi-experimental research design was used. After the groups were determined to be equivalent in the pretests, they were randomly assigned as experimental and control. The experimental group consisted of 37 students, ...
THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY MOBILE APPLICATION USAGE ON PHYSICAL ACTIVITY LEVEL, PERCEIVED HEALTH AND EXERCISE MOTIVATION IN RECREATIONAL ATHLETES
Numanoğlu, Elif; Hürmeriç Altunsöz, Irmak; Department of Physical Education and Sports (2021-6)
The purpose of this study was to explore the role of physical activity mobile application usage on physical activity level, perceived health, and exercise motivation of recreational athletes. Participants were 245 recreational athletes (89 women and 156 men) between the ages of 18-64 from İstanbul. For the data collection, a questionnaire method was used to gather demographic information and measure physical activity level, perceived health, and exercise motivation of recreational athletes. Quantitative da...
The Question of integration to urban life: a case study of the immigrants from Turkey in Kiel-Germany
Özkan, Özgür Dirim; Ersoy, Melih; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2002)
The aim of this thesis is to examine the integration problem of the immigrants from Turkey in Germany from an urban perspective. It aims to demonstrate how and to what extent the social, economic, and ideological- cultural levels of integration determine the urban integration, which is the outcome of these three levels. It is an attempt to explain the reasons of disintegration come about such as immigrant urban segregated spatial formations in Germany from a critical point of view, using the outcomes of the...
Urban Oblivion: An Evaluation of Urban Conservation Approaches in terms of Geo-cultural Identity in the Case of Jewish Quarter of Ankara
Nalçakar, Elif Merve; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2021-6)
Cultural identity, whether it is physical or not, whether it is concerning a relatively specific community or the society as a whole, is worth protecting for future generations. Planning as a primary tool for conserving an urban place within the considerations of historical values based on both built environment and social structure, constantly manifests itself with conflicts in terms of retaining the cultural identity. Yet, integrating the cultural identity as a crucial aspect for urban conservation approa...
Citation Formats
A. E. Yıldırım, “The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 32, no. 1, pp. 121–145, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_1/121-145.pdf.