Hide/Show Apps

Taç eter ve polieter grupları ile fonksiyonlandırılmış iletken polimerlerin sentezi ve iyon seçici özelliklerinin incelenmesi

2007
Önal, M. Ahmet
Akkaya, U. Engin
Cihaner, Atilla
Köksel, Bahar
Tirkeş, Seha