Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu

Download
1973
Coşkun, Serpil
Alyürük, Kemal
Karbonsülfürü monomer olarak bir polimerizasyon reaksiyonuna sokmak için ilk çalışma 1969 yılında Tsuruta ve arkadaşları tarafından yapıldı. Tsuruta ve arkadaşları organometalik bir bileşik katalizörlüğü altında, propilen oksit ve karbonsülfürün sarı renkli, yağımsı, küçük molekül ağırlıklı polimer verdiğini tespit ettiler. Rapor ettiğimiz bu çalışmada, ve yine bizler tarafından başlatılan ilk çalışmada karbonsülfür ve propilenoksitten yüksek molekül ağırlıklı yeni kopolimerler elde etmek amacı ile katalizör olarak, ksentogenat tuzları kullanıldı. Kuru azot atmosferi altında yapılan deneylerde tek başına propilen oksidin, potasyum ksantogenat tuzları katalizörlüğü ile kinetikçe sonlanan anyonik bir polimerizasyona uğradığı ve küçük molekül ağırlıklı ($M_n$ = 300-500) sarı renkli yağımsı bir ürün verdiği anlaşıldı. Propilen oksit ve karbonsülfür karışımında, potasyum ksantogenat tuzlarının kinetikçe sonlanmayan anyonik bir kopolimerizasyonu başlattığı transfer reaksiyonları sebebi ile küçük molekül ağırlıklı yağımsı, kırmızı-portakal renkli kopolimerik ürünler verdiği tespit edildi. Terminasyon ve transfer reaksiyonlarının mahiyeti analitik, stokiyometrik, spektrofotometrik, ve iletkenlik Biçmeleriyle tayin edildi. Büyümekte olan polimerik anyonun kinetik sonlanma ile nihai ürüne dönüşmesinde polimerik anyonun bir ucunda mevcut ksantogenat gurubunun ödev aldığı müşahade edildi. Benzen ile seyreltilmiş propilenoksit ile karbonsülfür karışımında çinkodiisopropil ksantogenat tuzunun katalizörlüğü altında, yüksek molekül ağırlıklı ($M_v$ = 100.000-800.000) sarı renkli, kauçuk özellikler gösteren ürünler elde edildi.
Citation Formats
S. Coşkun and K. Alyürük, “Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu,” 1973. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T1RrM053PT0.