Hide/Show Apps

Bazı doymuş hidrokarbon ve organosilikon bileşiklerinden, gaz fazda plazma (elektiriksel boşalma) ile polimer eldesi çalışmaları