Ankara civarı (Beypazarı-Çayırhan) miyosen yaşlı gölsel-karasal çökellerin devirsel sedimantoloji, sekans stratigrafisi, ve sedimanter jeokimya yöntemleri ile yüksek çözünürlükte incelenmesi

Download
2009
Stoica, Marius
Yılmaz, İsmail Ömer
Batı, Zühtü
Günal Türkmenoğlu, Asuman
Vennemann, Walter Torsten
Bu projede Çayırhan, Davutoğlan, Beypazarı ve Ayaş civarları çalışılmış ve bu bölgelerin civarlarında yüzlek veren Çayırhan, Akpınar ve kısmen Kirmir Formasyonları içerisinde birbirini tamamlayan 7 değişik stratigrafik ölçülmüştür. Ölçülen detay stratigrafi kesitlerinde sedimantolojik, (mikrofasiyes ve sedimanter yapı analizi), jeokimyasal (ana ve iz elementler), XRD, duraylı izotop analizleri (δ13C ve δ18O) ve Sr izotop analizleri yapılmıştır. Ayrıca, devirsel stratigrafi, sekans stratigrafisi ve Fischer eğrisi uygulamaları da yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar göl seviyesi değişimlerinin iklimsel etkili olduğunu ve küresel Miyosen iklim değişimleri ile paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Küçük ölçekli (Milankovitch devirleri) ve büyük ölçekli iklim değişikliklerinin varlığı sediman diziliminde farklı devirsellikler olarak gözlenmiş ve küçük ölçekli iklim değişikliklerinin havzayı denetleyen tektonik olaylardan etkilenmediklerini tespit edilmiştir. Yapılan sedimantolojik, devirsel stratigrafik, kil mineralojisi, palionolojik analizlere göre ölçülü istiflerin alt kısmında koyu renkli çamurtaşları, haki çamurtaşları, kireçtaşı ve jips ardalanmalarından oluşan devirler ıslak ve kuru iklim ardalanmalarını temsil etmektedir. Çayırhan istifin üst kısmında ise kırmızı ve yeşil çamurtaşlarının ve stramatolitik kireçtaşı/marn ile ardalanmalarının yine küçük ölçekte ıslak ve kuru iklim ardalanmalarını farklı litolojiler ile yansıttıkları tespit edilmiştir. Fakat büyük ölçekte bakıldığı zaman birbirini destekleyen tüm analiz bulguları sayesinde ve hatta duraylı izotop analizleri desteği ile de kesinleşen Üst Miyosen soğuk ve nemli iklimini ve takip eden Sıcak ve kurak iklim değişimlerini görmek mümkün olmaktadır. Havzayı denetleyen tektonik olayların iklim değişimine etkisi büyük ölçekte dolaylı olabileceği ortaya çıkmıştır. Havza kenarlarından yapılan gözlemlere göre havzadaki sediman gelimini kontrol eden yükselmiş ana kayaların farklılıkları yakın kısımlarda farklı tipte devirlerin oluşmasına sebep olmuştur. Buna rağmen küçük ölçekli iklim etkili devirsel çökellerin kayıtları tespit edilmiştir. Tektonik etkiler ile yükselen havzanın kapanması durumunda bile devirsellikler devam etmiştir.

Suggestions

Engineering geological and geotechnical site characterization and determination of the seismic hazards of Upper Pliocene and Quaternary deposits situated towars the west of Ankara
Koçkar, Mustafa Kerem; Akgün, Haluk; Department of Geological Engineering (2006)
The purpose of this study is to assess the engineering geological and geotechnical characteristics and to perform seismic hazard studies of the Upper Pliocene and Quaternary deposits located towards the west of Ankara. Based on a general engineering geological and seismic characterization of the site, site classification systems are assigned for seismic hazard assessment studies. The objective of the research is to determine the regional and local seismic soil conditions, predominant periods and ground ampl...
Mineralogical and geochemical properties of messinian gypsum occurence in Polatlı Sazılar region, Ankara
Çakmak, Hayriye; Köksal, Fatma; Department of Geological Engineering (2008)
The objective of this study is to understand the petrographical, mineralogical and geochemical characteristics of Messinian (Upper Miocene) gypsum occurence in Polatlı Sazılar region, Ankara and to determine the impurities associated with gypsum. Moreover, it is aimed to interpret the usability of this raw material with impurities in plaster and plasterboard production based on industrial standards. Based on petrographical study, the first variety of gypsum which have different physical properties is white ...
Determination of the dynamic characteristics and local site conditions of the plio-quarternary sediments situated towards the north of Ankara through surface wave testing methods
Eker, Arif Mert; Akgün, Haluk; Department of Geological Engineering (2009)
The purpose of this study is to assess the engineering geological and geotechnical characteristics and to perform seismic hazard studies of the Upper Pliocene to Quaternary (Plio-Quaternary) deposits located towards the north of Ankara through surface wave testing methods. Based on a general engineering geological and seismic site characterization studies, site classification systems are assigned in seismic hazard assessments. The objective of the research is to determine the regional and local seismic soil...
Geology and petrology of the mafic volcanic rocks within the Karakaya complex from central (Ankara) and nw (Geyve and Edremit) Anatolia
Sayıt, Kaan; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Department of Geological Engineering (2005)
This study aims to reveal the geochemical signatures of the basic igneous rocks with well-determined age within the Karakaya Complex in Central and NW Anatolia and also exhibit the relationships between the studied units in terms of geological and petrographical features. The Karakaya Complex comprise a number of tectono-stratigraphic units in the studied regions (the Olukman Melange, the Bahçecik Formation, the Ortaoba Unit and the informally named pillow basalt-limestone association) and the pre-Karakaya ...
A laboratory study of anisotropy in engineering properties of Ankara clay
İspir, Mustafa Erdem; Ergun, Mehmet Ufuk; Department of Civil Engineering (2011)
Anisotropy in engineering properties of soils occurs due to the depositional process forming the soil fabric and/or different directional stresses in soil history. This study investigates the anisotropy in undrained shear strength and drained compressibility of preconsolidated, stiff and fissured Ankara Clay. The compressibility behavior is determined using standard oedometer testing while the shear strength anisotropy is investigated through large diameter unconsolidated-undrained triaxial testing on undis...
Citation Formats
M. Stoica, İ. Ö. Yılmaz, Z. Batı, A. Günal Türkmenoğlu, and W. T. Vennemann, “Ankara civarı (Beypazarı-Çayırhan) miyosen yaşlı gölsel-karasal çökellerin devirsel sedimantoloji, sekans stratigrafisi, ve sedimanter jeokimya yöntemleri ile yüksek çözünürlükte incelenmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBME5UazU.