Investigations on nutrient recovery from anaerobic digestion residues with different compositions

Download
2010
Uysal, Ayla
Erkan, Müge
Şimşir, Burcu
Demirer, N. Göksel
Yılmazel, Dilşad Y.
Anaerobik bozundurma tarımsal ve hayvansal atık yönetiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, deşarj kriterlerini sağlayabilmek için anaerobik reaktör çıkış suları alıcı ortamlara verilmeden önce içerdiklerikleri besiyer maddelerin ayrıca arıtılması gerekmektedir. Strüvit çöktürme yöntemi bu amaç için kullanılan tekniklerden birisidir. Strüvit çöktürme yöntemi besiyer maddelerin anaerobik reaktör çıkış sularında etkin olarak giderilebilmesi için çok uygun bir yöntem olmakla birlikte, kullanımı büyük ölçüde faz ayrımı sonrası ayrılmış sıvı çıkış suları için uygulanmıştır. Bu nedenle bu projede anaerobik bozundurma sonrası reaktör çıkışında bulunan besiyer maddelerin (azot ve fosfor) hem sıvı hem katı fazda strüvit çöktürme yöntemi arıtım ve geri kazanımı araştırılmıştır.
Citation Formats
A. Uysal, M. Erkan, B. Şimşir, N. G. Demirer, and D. Y. Yılmazel, “Investigations on nutrient recovery from anaerobic digestion residues with different compositions,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBME5qZzQ.