Hide/Show Apps

Gözenekli si ve ge nanoyapılarının ileri teknoloji güneş gözelerine uygulanması

Download
2014
Turan, Raşit
Aydınlı, Atila
Bek, Alpan
Salihoğlu, Ömer
Sungur, Özen Emel
İlday, Kayacan Serim
Altuntaş, Burcu
Uluslararası ikili işbirliği projesi olan bu çalışmada amaca uygun olarak gözenekli silisyum ve germanyum nanoyapılar silisyum oksit matris içerisinde büyütülmüş ve optoleektronik aygıt üretiminde kullanılmıştır. Söz konusu yapıları elde edebilmek için silisyum ve germanyum-zengin silisyum oksit ince filmler fiziksel yolla buhar depolama yöntemlerinden yararlanarak üretilmiş ve kristal oluşumunu sağlamak için de yüksek sıcaklık fırını, hızlı termal tavlama ve lazer tavlama yöntemleri gibi farklı teknikler kullanılarak tavlanmıştır. Bu sayede farklı boyutlarda nanokristaller oluşturulmuş ve elde edilen yapıların optik band aralığının değişken olması sağlanmıştır. Böylece bu proje ile güneş spektrumundan daha fazla ve daha verimli yararlanmak amaçlı optik band aralığı ayarlanabilir malzemeler üretmiş bulunmaktayız. Öte yandan ürtetilen filmler, aygıt üretiminde gerekli olan elektrik akım geçişini sağlamk açısından da istenen şartları sağlamıştır. Böylece proejnin en önemli hedefi olan kuantum etkileri koruyarak, iletken tabakaların elde edilmesi hedefine ulaşılmıştır. Daha sonra bu yapılar, heteroeklem türü p-n eklemlei üretilmiş ve bu eklemlerin elektro- optik özellikleri belirlenmiştir. Si nanoyapılı örnekler güneş gözesi özellikleri sergilerken, Ge nanoyapılı örnekler de daha çok fotoalgılama yeteneği öne çıkmıştır. Bu çalışma ile ilk defa üretilen ve umut verici sonuçlar veren bu tür aygıtların daha da geliştirilmesi için yeni çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Proje önerisi 24 ay gibi nispeten kısa bir sürede çok sayıda iş yapmayı hedefleyen bir proje olarak sunulmuştur. Uluslararası bir organizasonu da içeren zorlu bir programı olanproje hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır. Çok sayıda deney ve çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmaların bir özeti bu sonuç raporunda sunulmuştur.