Yapısal uygulamalar için intermetaliklerle takviye edilmiş lamine kompozitlerin geliştirilmesi

Download
1997
Bor, Şakir
Öztürk, Tayfur
Mekhrabov, O. Amdulla
Akdeniz, Mahmut Vedat
Çalışma İntermetaliklerle takviye edilmiş AI lamine kompozitlerin geliştirilmesini hedeflemektedir.Çalışma sözkonusu malzemelerin küçük ve orta ölçekli kuruluş olanaklarını gözönünde bulundurarak ve bu kısıtlar içersinde üretimini hedef almaktadır. AI-Fe ve AI-Ti metal-metal sisteminde yapılan çalışma düşük hadde kapasiteleri ile bunların levhaya dönüştürülmesini ve takiben bir iç reaksiyonla intermetaliklerin oluşturulmasını konu almaktadır. Çalışma başlangıçta metal/metal nitelikli kompozitte makroyapının denetlenebileceğini ve iç yapının bu açıdan bir darboğaz oluşturmadığını göstermekte, intermetalik oluşumunun makul sürelerde tamamlanabilmesi takviye metalin bir kaç on mikrondan daha kalın olmamaklığına işaret etmektedir.

Suggestions

BIM-based formwork and cladding quantity take-off using visual programing
Çepni, Yaşar; Akçamete Güngör, Aslı; Department of Civil Engineering (2021-9-09)
Material quantity take-off (QTO) is an indispensable work item in construction projects since it is essentially utilized for scheduling and cost calculation. Traditionally, quantities are calculated based on 2D drawings, which require significant time. It is also an error-prone process because of human inclusion. Moreover, during the project execution, the take-off process gets tedious due to design revisions, missing information, accumulated errors, and inevitable mistakes while performing QTO. Hence, the ...
Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet Hesabı
Gerçek, Bilge; İlal, Mustafa Emre; Tokdemir, Onur Behzat; Günaydın, Hüsnü Murat (null; 2016-11-05)
Metraj çıkarma ve maliyet hesabı inşaat projelerinde zahmetli bir süreçtir ve pek çok durumda kapsamlı tecrübe gerektirir. Son yıllarda yapı bilgi modelleme (YBM) teknolojilerinin kullanımı ile birlikte bu süreçlerin otomatize edilmesine çalışılmakta ve ölçülebilir sonuçlar, YBM teknolojilerinin kullanımının önemli zaman kazanımları sağlayabildiğini göstermektedir. Bu çalışmada YBM tabanlı metraj çıkarma ve maliyet hesabı süreci tanımlanmış ve açıklanmıştır. Sözü edilen süreçlere özgü zorluklar anlatılmış v...
Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışı üzerine etkileri
Özcebe, Güney; Canbay, Erdem; Ersoy, Uğur(2001)
Bu araştırmanın amacı Türkiye'de sismik güçlendirme için yaygın olarak kullanılan betonarme ile doldurulmuş çerçevelerin davranış ve dayanımını incelemektir. Toplam iki adet, 1/3 ölçekli test elemanı imal edilmiştir. Bu modeller simetrik olup üç açıklıklı ve iki katlıdırlar. Önce boş çerçeveye tersinir tekrarlanır yükler altında hasar verilip, daha sonra hasarlı bu çerçevenin orta açıklığı betonarme perde duvarla doldurularak denenmiştir. Yapı üzerine gelen yükün, çerçeveyle dolgu duvar arasında nasıl payla...
Betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan fiberli polimerler için alternatif ankraj metodları
Binici, Barış(2006)
Lifli polimerler kullanılarak yapılan güçlendirme projelerinin tasarımında ankraj ya da kenetlenme dayanımının önemli bir rolü vardır. Bu çalışmada, beton veya tuğla elemanların sıvalı veya sıvasız yüzeylerine yapıştırılmış karbon lifli polimerlerin (KLP) kesme dayanımlarının incelendiği deneysel ve analitik programlar sunulmuştur. Yapılan çalışma kapsamında çift eksen çekme deney düzeneği kullanılarak değişik ankaraj metotları denenmiştir. Deneyler neticesinde, yüzeyleri sıvalı beton veya yığma elemanlara ...
Enhancement of Physical and Mechanical Properties of Epoxy Resins by Graphene/Graphene Oxide Additives
Budak, Deniz; Yıldırım, Erol; Department of Polymer Science and Technology (2022-1-23)
Control of interfacial interactions is essential for the preparation of polymer matrix composites with enhanced physical, mechanical, thermal and electrical properties. The performance of the graphene and graphene oxide (GO) additives can be improved by achieving strong adhesion and uniform dispersion of GO in the epoxy matrix. In this study, modeling and simulation of DGEBA (Bisphenol A diglycidyl ether)/DETA (Diethylenetriamine) based epoxy nanocomposites containing graphene and graphene oxide (GO) additi...
Citation Formats
Ş. Bor, T. Öztürk, O. A. Mekhrabov, and M. V. Akdeniz, “Yapısal uygulamalar için intermetaliklerle takviye edilmiş lamine kompozitlerin geliştirilmesi,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVMU9EZz0.