Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet Hesabı

2016-11-05
Gerçek, Bilge
İlal, Mustafa Emre
Tokdemir, Onur Behzat
Günaydın, Hüsnü Murat
Metraj çıkarma ve maliyet hesabı inşaat projelerinde zahmetli bir süreçtir ve pek çok durumda kapsamlı tecrübe gerektirir. Son yıllarda yapı bilgi modelleme (YBM) teknolojilerinin kullanımı ile birlikte bu süreçlerin otomatize edilmesine çalışılmakta ve ölçülebilir sonuçlar, YBM teknolojilerinin kullanımının önemli zaman kazanımları sağlayabildiğini göstermektedir. Bu çalışmada YBM tabanlı metraj çıkarma ve maliyet hesabı süreci tanımlanmış ve açıklanmıştır. Sözü edilen süreçlere özgü zorluklar anlatılmış ve sonuçlar sunulmuştur. Bu çalışmanın amacı Türk yüklenicilerin kullanabileceği, uygulanabilir YBM tabanlı metraj çıkarma ve maliyet hesabı sistemi oluşturmaktır.
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Suggestions

Yalın inşaat uygulamalarının 4-boyutlu model ile gösterimi
Erol, Huseyin; Eken, Görkem; Bilgin, Gözde; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2014-11-08)
Üretimdeki fireyi minimize ederken, nihai ürünün değerini maksimize etmeye odaklı yalın üretim prensibi, imalat endüstrisinde benimsenmiş ve başarılı sonuçlar elde edinilmiştir. Yapım projelerinde sıklıkla yaşanan bütçe ve planlama hedeflerinin gerçekleştirilememesi sorunu, yalın üretim prensiplerinin inşaat sektörüne de uygulanmasını teşvik edici mahiyettedir. Ancak yalın inşaat kavramı henüz çok yeni olduğundan, inşaat sektöründe uygulanabilirliği tartışma konusudur. Bu kapsamda, inşaat sürecinin görselle...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
BIM-based formwork and cladding quantity take-off using visual programing
Çepni, Yaşar; Akçamete Güngör, Aslı; Department of Civil Engineering (2021-9-09)
Material quantity take-off (QTO) is an indispensable work item in construction projects since it is essentially utilized for scheduling and cost calculation. Traditionally, quantities are calculated based on 2D drawings, which require significant time. It is also an error-prone process because of human inclusion. Moreover, during the project execution, the take-off process gets tedious due to design revisions, missing information, accumulated errors, and inevitable mistakes while performing QTO. Hence, the ...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri
Karasözen, Bülent(2014-12-31)
Taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin çözümleri genellikle, çözümlerin yüksek eğilime sahip olduğu bölgelerde, katman ve salınımlar oluşmaktadır. Bu yüksek eğilimlerin yumuşatılması için Gauss-Seidel veya Jacobi gibi temel tekrarlamalı yöntemler kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin gerçek çözüme yakınsamalarının yavaş olduğu bilinmektedir ve kabul edilebilir yakınsama düzeyine ulaşabilmek için çoklu ağ yöntemlerinin kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çoklu ağ yöntemlerinin taşınım ağır...
Citation Formats
B. Gerçek, M. E. İlal, O. B. Tokdemir, and H. M. Günaydın, “Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet Hesabı,” Eskişehir, Türkiye, 2016, p. 786, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80904.