Hide/Show Apps

Selenyum eklenmiş hidroksiapatit ile biyomimetik metot kullanılarak kaplanan, anti-kanser ve anti-bakteriyel amalı ti6al4v ortopedik implant üretimi, mekanik, yapısal ve biyolojik açılardan incelenmesi