Department of Engineering Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (39)

Has File(s)
No (23)
Yes (16)

Author
Tezcaner, Ayşen (21)
Keskin, Dilek (12)
Keskin, Dilek Esra (7)
Evis, Zafer (6)
Gürses, Senih (4)

Subject
Yaşam Bilimleri (9)
Sağlık Bilimleri (7)
Biyoteknoloji (3)
Biyomateryal (2)
Diğer (2)

Date Issued
1972 - 1979 (1)
2000 - 2009 (9)
2010 - 2018 (29)

Recent Submissions

Kıkırdak Doku Mühendisliğine Yönelik Kontrollü Büyüme Faktör Salım Sistemi İçeren İskele Tasarımı
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Bat, Erhan; Vrana, Nihal Engin; Fathi Achachelouei, Milad(2018-12-31)
Bu projenin amacı kıkırdak doku rejenerasyonu için bFGF ve TGF-β1 yüklü polimerik nanoküreler ve ATDC5 hücreleri içeren dimetakrilat polietilen glikol (PEG)/fibroin hidrojel temelli kıkırdaksı doku konstrüktü hazırlamaktı...
İnsan Yağ Dokusundan Ayrılmış Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kontrollü GDF-5 Salım ile Tendon Hücresine Farklılaştırılması ve PCL Nanofiber Hücre İskelesiyle Birlikte Tendon Doku Mühendisliği Yönünden Değerlendirilmesi
Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen; Güner, Mustafa Bahadir(2018-12-31)
Tendon oldukça hiyerarşik ve yönlü bir dokudur. Bu doku kas ve kemiğin birbirine bağlanmasında görev alır. Bu sayede kasın oluşturduğu mekanik kuvvet kemiğe aktarılır; bu durum hareketi sağlar. Tendon doku travmalarının en...
Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı
Evis, Zafer; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen; Öncü, Sepren(2018-12-31)
Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan dok...
Diatom Silika İskeletleri ile Güçlendirilmiş Polihidroksibutirat-kohidroksivalerat/Pullulan Üç Boyutlu Doku İskelelerinin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Keskin, Dilek Esra; Karataş, Ayten(2018)
Kemik dokusu kayıplarının tedavisinde kullanılan greft yaklaşımlarında donör kısıtlılığı,bulaşıcı hastalık ve immün reaksiyon riski ile karşılaşılmaktadır. Doku mühendisliği amacıylageliştirilen hücre taşıyıcıları bu sorun...
Polymeric micelles embedded in membrane and hydrogel as drug delivery systems for the treatment of periodontal diseases Periodontal hastalıkların tedavisi için membran ve hidrojel içerisine gömülmüş polimerik ilaç salım sistemleri
Tezcaner, Ayşen; Hasırcı, Nesrin; Kızıltay, Aysel; Işik, Gülhan(2017-12-31)
Periodontitis (diş eti hastalığı), dünyada en yaygın kronik hastalıklardan biri olup subgingival plak birikimi sonucunda oluşan periodontal cepteki enfeksiyona karşı gelişen lokalize inflamatuar bir cevaptır. Diş ve diş et...
Zeolit ile Güçlendirilmiş 3 Boyutlu ve Gözenekli Hücre Taşıyıcılarının Kemik Hasarı Tedavisinde Etkinliğinin İncelenmesi
Tezcaner, Ayşen; Pazarçeviren, Ahmet Engin; Keskin, Dilek; Altunbaş, Korhan; Yaprakçı, Volkan(2017-12-31)
Kemik hasarlarının tedavisi kemik doku mühendisliği için en önemli konulardan biridir. Kemik hasarlarının tedavisinde “altın standart” olarak kabul edilen otograft metodu ise nakil edilen bölge etrafında doku kaybına ve na...
Bizmut Eklenmiş Kalsiyum Fosfat’ın Biyomimetik Yöntemle Asitle Aşındırılmış Ti6Al4V Plakasın Üzerine Kaplanarak Ortopedik İmplant Kaplamasının Gerçekleştirilmesi; Mekanik, Yapısal ve Biyolojik İncelenmesi
Evis, Zafer(2017-12-31)
Titanyum ve alaşımları, hem mühendislik çalışmalarında hem de diş ve medikal çalışmalarında kullanılan özel malzemelerdir. Yapılan birçok çalışmada Ti6Al4V’nin biyouyumluluğunu arttırmak suretiyle implantın insan doku ve k...
Ortopedik İmplantların Polimer Bazlı Melatonin Kaplanması ve Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ratlarda İncelenmesi
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Atila, Deniz Hazal; Özkan, Hüseyin; Arslan, Özüm Cem(2016-12-31)
Çalışmanın amacı kırıkların tedavisinde kullanılan titanyum tespit materyallerinin melatonin eklenmiş polimerler ile elektroeğirme yöntemiyle kaplanması ve bu kaplamalardan melatonin kontrollu salımının sağlanması amaçlanm...
Merkezkaç Kuvvetiyle Eğirme Yöntemi ile Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları için PHBV Bazlı Kompozit Fiberlerin Geliştirilmesi
Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen; Guner, Mustafa Bahadir(2016-12-31)
Kemik doku hastakları, travma veya cerrahi operasyonlara bağlı olarak meydana gelen kemik doku kayıpları günümüzün en yaygın problemlerinden biridir. Kemik defektleri, defekt alanına konulan uygun biyomalzemeler ile kapatı...
Klinoptilolit /Poli ε-kaprolakton - Poli etilen glikol - Poli ε-kaprolakton (PCL-PEG-PCL) Triblok Kopolimer Temelli Hücre Taşıyıcıların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek(2015-12-31)
Hafif travma ve zedelenme geçirmiş kemik dokusu konvensiyonel yöntemler ile kolayca tedavi edilebilmektedirler. Ancak, ağır travma ve/veya kompleks kırıklar sonucunda oluşmuş olan kemik dokusu hasarlarının tedavisinde, kem...
BİNALARIN DEPREME KARŞI KORUNMASI İÇİN BURULMALI HİSTERETİK ENERJİ SÖNÜMLEME CİHAZI
Dicleli, Murat; Duran, Çağrı Burak; Mılanı, Salem Ali(2015)
Son yıllarda, yapıların deprem etkisi altında kontrol edilebilmesi için ilave sistemlerinkullanılması giderek artan bir kabul görmüştür. Buna bağlı olarak bilimsel araştırmalar da bu tip sistemlerin gelişimi ve performansı...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Akdağ, Akın; Machin, Nesrin; Ataol, Sibel(2014-12-31)
Kemik doku mühendisliği, travmatik, enfeksiyonel, genetik ve dejeneratif hastalıkların neden olduğu sert doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku nakli sıkıntılarının giderilmesi ve mevcut tedavilerin geliştirilmesi p...
Kan Beyin Bariyeri Ötesine Kontrollü Salım Sistemleri ile İlaç Taşınması
Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen; Barçin, Zeynep(2014-12-31)
Parkinson hastalığı beyinde dopamin miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Dopamin vücut hareketlerini ve dengesini düzenleyen bir kimyasaldır ve eksikliğinde hasta hareket kabiliyetini yitirmeye başlar.Bu projede amaç...
Ti6Al4V plakaların biyomimetik yöntem ile farklı Ca/P oranlarında kalsiyumfosfat ile kaplanması
Evis, Zafer; Yılmaz, Bengi; Avcı, Muhammed(2014-12-31)
Biyomalzemeler, insan vücudunda yer alan doku veya organların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan malzemelerdir. Ortopedik biyomalzemeler ise, iskelet sistemindeki sert dokuların yerine dokunun...
Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.
Keskin, Dilek; Dalgıç, Ali Deniz; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelen...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Simvastatin Yüklü Mikrotaşıyıcıların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Durucan, Caner; Keskin, Dilek; Özen, Can; Ataol, Sibel; Güldiken, Merve(2013-12-31)
Bu çalışmada, doku mühendisliği yaklaşımıyla kemik dokusunda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan hasarlarda rejenerasyon sağlamak için simvastatin yüklü, hidroksiapatit temelli mikrotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve biy...
Diş Uygulamalarina Yönelik Polimer-Biyocam Nanobiokompozit Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Rad Moonesi Rad, Reza(2013-12-31)
Diş hekimliğinin restoratif doğası, onu rejeneratif tıbbın ön planında tutmaktadır. Biyomalzemeler ilk olarak, diş ve kraniofasial alanlarında test edilmiştir. Sert ve yumuşak dokular, diş ve periodontal kısımlarda mevcutt...
Selenyum eklenmiş hidroksiapatit ile biyomimetik metot kullanılarak kaplanan, anti-kanser ve anti-bakteriyel amalı ti6al4v ortopedik implant üretimi, mekanik, yapısal ve biyolojik açılardan incelenmesi
Evis, Zafer; Gürler, Nezahat; Banerjee, Sreeparna; Tezcaner, Ayşen(2013)
Deri doku mühendisliği: İki katmanlı nanoaltın yüklü deri yedeklerinin üretilmesi ve karakterizasyonu
Keskin, Dilek Esra; Taheri, Nusret(2013)
23 Ekim Ve 9 Kasım 2011 Depremlerinden Sonra Van İli Ve Çevresinin Sismik Tehlike Ve Riskinin Yeniden Değerlendirilmesi.
Yılmaz, Mustafa Tolga(2012-12-31)
23 Ekim 2011 Van depremi sonrası hasar ve jeolojik vakalarını incelenek için sahaya giden O.D.T.Ü. araştırmacıları şu konuları vurgulamışlarıdır (DMAM, 2011): (i) Bölgede haritalanmamış bir fayın kırılması sonucunda 7.2 bü...
Citation Formats