Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Ortopedik İmplantların Polimer Bazlı Melatonin Kaplanması ve Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ratlarda İncelenmesi
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Atila, Deniz Hazal; Özkan, Hüseyin; Arslan, Özüm Cem(2016-12-31)
Çalışmanın amacı kırıkların tedavisinde kullanılan titanyum tespit materyallerinin melatonin eklenmiş polimerler ile elektroeğirme yöntemiyle kaplanması ve bu kaplamalardan melatonin kontrollu salımının sağlanması amaçlanm...
Antikanser İlaç İçeren Ve Cd 20 Karşıtı Antikor İle Hedefli Lipozomal Sistemin Lösemi Ve Lenfoma Hastalıkları Tedavisinde In Vitro Etkinliğinin Araştırılması.
Keskin, Dilek; Dalgıç, Ali Deniz; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Bu projede, kan kanseri (Lösemi) tedavisinde kullanılan ilaçlardan istenilen özellikteki iki ilacın birlikte kullanılmasıyla çift etkili ve aynı zamanda hedefli lipozom ilaç sistemi geliştirilmesi ve özelliklerinin incelen...
2 Dof Hidrolik Platform Kabin İçinin İnsan Dengesinin Fizyolojik Ve Psişik Kontrol Mekanizmalarının Araştırılması İçin Yeniden Tasarlanması Ve Düzenlenmesi.
Gürses, Senih(2012-12-31)
Kapsam: Geliştirilmiş bulunan 2-dof servo hidrolik platformun kabininin mekansal ve fiziksel olarak insan denge sisteminin nöro-psişik denenmesini de kapsayacak şekilde yeniden üretilmesi Yöntem: Kabin içinin aydınlatılmas...
23 Ekim Ve 9 Kasım 2011 Depremlerinden Sonra Van İli Ve Çevresinin Sismik Tehlike Ve Riskinin Yeniden Değerlendirilmesi.
Yılmaz, Mustafa Tolga(2012-12-31)
23 Ekim 2011 Van depremi sonrası hasar ve jeolojik vakalarını incelenek için sahaya giden O.D.T.Ü. araştırmacıları şu konuları vurgulamışlarıdır (DMAM, 2011): (i) Bölgede haritalanmamış bir fayın kırılması sonucunda 7.2 bü...
3-Dof Servo İnsan Denge Test Sistemi Geliştirilmesi
Gürses, Senih(2010-12-31)
Multi-sensory integration (çok-duyumsal tümleşim) sonucu faklı kinematik referans sistemleri (KRS) kullanımının, insan dik postürünün değişik fiziksel çevrelere adaptayonunun sağlanmasındaki önemi araştırılacaktır. 2008 ve...
İnsan Postürünün Duyusal-Motor Kontrolunda Vestibüler Ve Somatosensory Duyuların Etkilerinin İncelenmesi Ve Modellenmesi İçin Deneysel Bir Düzenek Geliştirilmesi
Gürses, Senih(2008-12-31)
İnsanın ayakta dik durabilmesi bedenduyusal, vestibüler, görsel-işitsel, derinduyusal duyularından gelen bilgilere ve uyguladığı kontrol stratejilerine bağlıdır. Dik durmak, içinde yer alınan fiziksel çevreye göre tanımlan...
Polymeric micelles embedded in membrane and hydrogel as drug delivery systems for the treatment of periodontal diseases Periodontal hastalıkların tedavisi için membran ve hidrojel içerisine gömülmüş polimerik ilaç salım sistemleri
Tezcaner, Ayşen; Hasırcı, Nesrin; Kızıltay, Aysel; Işik, Gülhan(2017-12-31)
Periodontitis (diş eti hastalığı), dünyada en yaygın kronik hastalıklardan biri olup subgingival plak birikimi sonucunda oluşan periodontal cepteki enfeksiyona karşı gelişen lokalize inflamatuar bir cevaptır. Diş ve diş et...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Nanohidroksiapatit ile Güçlendirilmiş Üç Boyutlu Fibroin ve Pektin Taşıyıcılarının Geliştirilmesi ve In Vitro Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Akdağ, Akın; Machin, Nesrin; Ataol, Sibel(2014-12-31)
Kemik doku mühendisliği, travmatik, enfeksiyonel, genetik ve dejeneratif hastalıkların neden olduğu sert doku kayıplarının tedavisinde kullanılan doku nakli sıkıntılarının giderilmesi ve mevcut tedavilerin geliştirilmesi p...
Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı
Evis, Zafer; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen; Öncü, Sepren(2018-12-31)
Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan dok...
İnsan Yağ Dokusundan Ayrılmış Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kontrollü GDF-5 Salım ile Tendon Hücresine Farklılaştırılması ve PCL Nanofiber Hücre İskelesiyle Birlikte Tendon Doku Mühendisliği Yönünden Değerlendirilmesi
Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen; Güner, Mustafa Bahadir(2018-12-31)
Tendon oldukça hiyerarşik ve yönlü bir dokudur. Bu doku kas ve kemiğin birbirine bağlanmasında görev alır. Bu sayede kasın oluşturduğu mekanik kuvvet kemiğe aktarılır; bu durum hareketi sağlar. Tendon doku travmalarının en...