Hide/Show Apps

Streptomyces clavuligerus'ta ccar regülator geninin sefamisin c biyosentezine olan etkisinin transkripsiyonel ve proteom ölçekli analizi