Hide/Show Apps

Toprak izolatı Bacillus pumilus M-13 ksilanaz'ının saflaştırılması, karakterize eidlmesi ve ksilanaz geninin izolasyonu