Hide/Show Apps

Hazırlama parametrelerinin iletken karışık yapılı kompozit gaz ayırımı membranlarının performansı üzerindeki etkileri

Bu proje ile son zamanlarda gittikçe ön plana çıkan endüstriyel gazların sentetik membranlarla ayırılması amaçlanmıştır. Elektrik iletken bir polimer olan polipirol'ün değişik yöntemlerle elde edilen filmleri dolgu maddesi haline getirilerek, karışık yapılı kompozit polikarbonat membranlarında kullanılmış ve bu membranların gaz geçirgenlikleri ve seçicilikleri incelenmiştir. Elektrokimyasal yöntemle üretilen filmleri ile kimyasal yöntemle üretilen polipirol'ün dolgu maddesi olarak kullanıldığında membran morfolojisini etkili bir şekilde değiştirdiği ve böylelikle membran performansınında geliştirilebildiği saptanmıştır. Tekli ve ikili gazlarla yapılacak olan çalışmaların ise gaz-gaz-polimer etkileşimlerine ışık tutması amaçlanmıştır.