Demir türlemesi ve tayini için mikro kolonlu akışa enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi

Download
2002
Volkan, Mürvet
Türkmenoğlu, G. Asuman
Göktürk, Hale
Bu projede demirin atomik absorpsiyon tekniği (AAS) ile tayinlerinde kullanılacak bir akışa enjeksiyon sisteminin kurulması amaçlanmıştır. Sistem, akış sırasında, mikro kolon kullanımı ile önzenginleştirme ve türleme aşamalrının otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Çalışma kapsamında, amino grupları içeren ve Fe(III)' e seçicilik gösteren bir reçine hazılanmıştır. Hazırlama yöntemi olarak, sol-jel tekniği kullanılmıştır. Amino sol-gel reçine kullanımı ile Fe(III)'ün önzenginleştirilebilmesi için gerekli koşullar optimize edilmiş ve hazırlanan amino sol-gel kolonları AAS' ye bağlı bir akış sistemine yerleştirilmiştir. Yükleme ve yıkama döngülerinin ve Fe(II)'nin oksitlenmesinin otomatik olarak yapılabilmesi için gerekli bilgisayar programı yazılmış ve sentetik demir çözeltileri kullanılarak sistemin ölçüm anında (online) demir önzenginleştirmesi, türlendirmesi ve tayini için uygunluğu gösterilmiştir.
Citation Formats
M. Volkan, G. A. Türkmenoğlu, and H. Göktürk, “Demir türlemesi ve tayini için mikro kolonlu akışa enjeksiyon sisteminin geliştirilmesi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVMU1URT0.