Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi

Download
1994
Köksalan, Murat
Kartal, Ayşen
Bu projede Türkiye'nin özel şartlarını da dikkate alarak bilgisayar destekli bir üretim ve finansman planlaması sistemi geliştirilmiştir. Üretim ve finansman planlaması kararlarının entegrasyonu, özellikle enflasyonlu ortamların daha gerçekçi olarak modellenmesine imkan verir. Sistem, otomatik veri girişi, inceleme ve silme seçeneklerini sağlamakta, belirli formatlarda veri dosyaları hazırlamakta, sistemin içine yerleştirilmiş bütünleşik üretim ve finansman planlaması modeli için en iyi çözümü bulmakta ve çeşitli amaçlar için kullanılabilecek anlaşılır ve kullanımı kolay raporlar hazırlamaktadır. Bazı model parametrelerinin firmanın üretim ve finansman planlaması kararları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla çeşitli senaryolar yaratmak da mümkündür. Proje siparişe yönelik üretim yapan bir firmada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle firmadaki mevcut durum incelenmiş ve sorunların belirlenmesine çalışılmıştır. Daha sonra bilgisayar sistemi bu sorunlara cevap verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulamada elde edilen veriler bütün sistemin çalıştırılmasında örnek veri olarak kullanılmıştır.

Suggestions

Assessment of renewable energy based micro-grids for small communities
Sadati, S.M. Sajed; Taylan, Onur; Sustainable Environment and Energy Systems (2016-7)
Deploying renewable energy systems to supply electricity faces many challenges related to cost and variability of the renewable resources. One possible solution to these challenges is to hybridize renewable energy systems with conventional power systems and include energy storage systems. In this study, the feasibility analysis of two cases for electricity generation systems as (i) photovoltaic (PV)-battery-pumped hydro system (PHS) and (ii) PV-wind-battery are presented as a Renewable Energy Micro-Gr...
Securitization of Turkey’s Border Management Projects: The Impact of the Externalization of European Border Management Policies
Alkan, Büşra Nur; Kale Lack, Başak; Department of International Relations (2022-10-17)
This thesis analyzes the contribution of the EU to the border management policies and practices of Turkey. From the lens of the securitization theory, the study questions how the EU contributes to securitizing practices by providing the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The thesis argues that the EU externalizes its border management policy to Turkey by stipulating its border management policy, Integrated Border Management (IBM), as a part of the accession process. Within the scope of IPA funds...
Opportunities and barriers for the application of solar heat for industrial processes technologies to Turkish industrial parks
Akdemir, Sevgi Deniz; Baker, Derek Keıth; Kurt, Zöhre; Department of Earth System Science (2021-1-14)
Establishing alternative energy sources is one of Turkey's main goals, as stated by the Eleventh Development Plan (2019-2023). Therefore, understanding the possibility of applying such options is a need in the field. The thesis focuses on identifying the non-technical barriers and solar heat opportunities for industrial processes (SHIP) in Turkish industrial parks (IP). The thesis is expressly framed to support the definition of a European Common Research and In...
Consuption, income and liquidity constraints : the case of Turkish economy
Ceritoğlu, Evren; Güzel, Alper; Department of Economics (2003)
The aim of this thesis study is to enlighten the economic relationship among consumption, income and liquidity constraints in Turkish Economy. For this aim, generalized instrumental variables estimation technique (GIVE) is used to estimate reduced-form consumption equations derived by Hall (1978) and improved by Campbell and Mankiw (1989). Estimations are realized for two separate periods of Turkish Economy. For the sub-period of 1987 to 1995, it is observed that a significant part of households consume the...
Çoklu Exsiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili Geliştirilmesi
Asil Alptekin, Demet(2017-12-31)
Yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında son yıllarda hızla artmakta olan çalışmalar umut vaat edici sonuçlar vermekte ve bu durum Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkeler için de büyük önem taşımaktadır. Kristal silikon teknolojisinin teorik limitine ulaşmasıyla birlikte gelecekte fosil yakıtlarına alternatif olarak gösterilen birincil enerji kaynağı olan güneş enerjisinden daha etkin bir biçimde faydalanmak amacıyla yeni nesil hibrit güneş pili teknolojileri geliştirilmektedir...
Citation Formats
M. Köksalan and A. Kartal, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi,” 1994. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpFMU9Uaz0.