Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi İçin Rassal Programlama Yaklaşımları
Batun, Sakine; Bilgiç, Utku Tarık; Bilgiç, Utku Tarik(2017-12-31)
Randevu çizelgeleme problemleri özellikle sağlık sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Doktor randevularının oluşturulması, ameliyathanelerin çizelgelenmesi, periyodik tedavilerin çizelgelenmesi ve kıt teşhis kaynakların...
Gezici Proje Rotalama Problemi için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımları
Çelik, Melih; Süral, Haldun; Çavdar, Bahar(2016-12-31)
Gezici projeler toplumun belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerini bulundukları noktalarda ziyaret eden, genellikle gönüllülerin görev aldığı çalışmalardır. Bu tür projelere örnek olarak gelişmekte olan ül...
Gerçek-Zamanlı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi için Etkin Çözüm Yöntemleri
Çavdar, Bahar(2017-12-31)
Önerilen projede amaç gerçek zamanlı ve zaman pencereli araç rotalama problemleri için etkin çözüm yöntemleri geliştirmektir. Projenin ilk aşamasında zaman pencereli araç rotalama problemi için yeni bir metasezgisel çözüm ...
Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi
Köksalan, Mustafa Murat; Voyvoda, Ebru; Yıldız, Şahan(2014-12-31)
Ülkelerin iktisadi başarıları ile enerji politikaları arasındaki çift yönlü ilişkinin modellerde gözetilmesi, 1973 yılındaki Arap petrol ambargosu sonrasında gündeme gelmiştir. Öte yandan küresel ısınmaya yol açan sera gaz...
Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi İçin Polihedral Yaklaşımlar
Tural, Mustafa Kemal; Başova, Habib Gürkan(2016-12-31)
Bizim bu çalışmada ele alacağımız problem NP-hard kategorisinde bulunan Minimum Ağırlıklı Maksimal Eşleme (MAME) problemidir. Çalışmamızda, MAME problemlerini çözmek için kullanılan bilinen bir tam sayılı programlama formü...
Hazır Giyim Perakendecileri İçin Rfıd Teknolojisinin Değerinin Araştırılması.
Karaer, Özgen(2014-12-31)
RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisi 70’lerde keşfedilmiş ve kısıtlı alanlarda kullanılagelmiş, son yıllarda ise maliyetinin düşmesi ile ticari kullanımı gündemde olan bir teknolojidir. RFID etiketi içindeki k...
Havayolu Taşımacılığında Çizelge Aksaklıkları Yönetimi
Gürel, Sinan(2011-12-31)
Projenin konusu havayolu taşımacılığında çizelge aksaklıkları durumunda yeniden çizelgeleme problemlerini kontrol edilebilir uçuş sürelerini gözönüne alarak modellemek ve çözmektir. Problemde baştan verilmiş bir ilk çizelg...
Spor Ve Eğlence Sektöründe Birden Fazla Organizasyonun Paket Halinde Satılma Methodları
Duran, Serhan(2011-12-31)
Bu çalışmada maç / organizasyonların zamanları ve fikstür etkisi göz önüne alındığında hangi oyunların sezon / kombine biletler içine dahil edilmesinin geliri en fazla miktarda arttıracağı incelenecektir. Temel olarak çalı...
Olasılıklı Uzaklık Kümeleme Metodunun Geliştirilmesi Ve Uygulamaları
İyigün, Cem(2013-12-30)
olasılıklık uzaklık kümeleme metodu geliştirilecek. Endüstri mühendisliği Temel problemlerinden, yerleşke problemi üzerine uygulamalar yapılacak. Algoritmanın performansı literatürdeki diğer algoritmalarla kıyaslanacak bu ...
Rasyonel Müşteriler için Bilgilendirici Teslim Tarihi Rejimleri altında Fiyat ve Ürün Çeşitliliği Yönetimi
Savaşaneril Tüfekci, Seçil(2018-12-31)
Siparişe-üretim yapan ya da servis sunan firmalar için sundukları servisin nasıl fiyatlandırılacağı ve teslim tarihlerinin nasıl bildirileceği karlılığı etkileyen önemli kararlardandır.Bu projede teslim tarihi bildirme pro...