Department of Industrial Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (30)

Has File(s)
No (20)
Yes (10)

Author
Köksal, Gülser (4)
İyigün, Cem (3)
Köksalan, Mustafa Murat (3)
Savaşaneril Tüfekci, Seçil (3)
Süral, Haldun (3)

Subject
Optimizasyon Kuramı ve Matematiksel Proglamlama (8)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (4)
Endüstri Mühendisliği (3)
Ağlar/Çizgeler (Graphs) ve Proje Yönetimi (2)
Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması (2)

Date Issued
1972 - 1979 (1)
1990 - 1999 (4)
2000 - 2009 (1)
2010 - 2019 (24)

Item Type
Project (21)

Recent Submissions

Araç Takip Sistemi Verilerini Kullanarak Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar için Enerji Yönetim Sistemi Algoritmalarının Optimizasyonu ve Ticari/Kamusal Kullanıma Yönelik Motorlu Taşıtlar için Optimal Hibritleştirme Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Başlamışlı, Çağlar Selahattin; Testik, Caner Murat; Köprübaşı, Kerem(2019)
Bir yandan toplu tasımada kullanılan sehir içi otobüsler ve servisler, öte yandan her gün yüzkilometrenin üzerinde yol kateden çöp kamyonları ve kurye araçları çok miktarda yakıttüketmektedir. Bu proje kapsamında, Ankara i...
Rasyonel Müşteriler için Bilgilendirici Teslim Tarihi Rejimleri altında Fiyat ve Ürün Çeşitliliği Yönetimi
Savaşaneril Tüfekci, Seçil(2018-12-31)
Siparişe-üretim yapan ya da servis sunan firmalar için sundukları servisin nasıl fiyatlandırılacağı ve teslim tarihlerinin nasıl bildirileceği karlılığı etkileyen önemli kararlardandır.Bu projede teslim tarihi bildirme pro...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az ...
Tasarıma Bağlı Kalite Kaybının Ölçümü için Yöntem Geliştirilmesi
Köksal, Gülser(2017-12-31)
Ürün ve süreçlerin kalitesinin düşük olması hem üretici hem de tüketici için önemli parasal ve diğer kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıpların azaltılmasında tasarımcının, ürün ve süreçlerin parametre ve toleranslarını, ka...
Zaman Kisitli Sistemlerde Dinamik Cizelgemele Problemi
Çavdar, Bahar(2017-12-31)
Ektedir
Gerçek-Zamanlı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi için Etkin Çözüm Yöntemleri
Çavdar, Bahar(2017-12-31)
Önerilen projede amaç gerçek zamanlı ve zaman pencereli araç rotalama problemleri için etkin çözüm yöntemleri geliştirmektir. Projenin ilk aşamasında zaman pencereli araç rotalama problemi için yeni bir metasezgisel çözüm ...
Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi İçin Rassal Programlama Yaklaşımları
Batun, Sakine; Bilgiç, Utku Tarik(2017-12-31)
Randevu çizelgeleme problemleri özellikle sağlık sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Doktor randevularının oluşturulması, ameliyathanelerin çizelgelenmesi, periyodik tedavilerin çizelgelenmesi ve kıt teşhis kaynakların...
Gezici Proje Rotalama Problemi için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımları
Çelik, Melih; Süral, Haldun; Çavdar, Bahar(2016-12-31)
Gezici projeler toplumun belirli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihtiyaç sahiplerini bulundukları noktalarda ziyaret eden, genellikle gönüllülerin görev aldığı çalışmalardır. Bu tür projelere örnek olarak gelişmekte olan ül...
Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi İçin Polihedral Yaklaşımlar
Tural, Mustafa Kemal(2016-12-31)
Bizim bu çalışmada ele alacağımız problem NP-hard kategorisinde bulunan Minimum Ağırlıklı Maksimal Eşleme (MAME) problemidir. Çalışmamızda, MAME problemlerini çözmek için kullanılan bilinen bir tam sayılı programlama formü...
Belirsizlik Altında Esnek Tesis Yerleşimi İçin Yenilikçi Yaklaşımlar
Süral, Haldun; Efeoğlu, Begün(2015-12-31)
Önerilen proje, belirsizlik altında (olasılıksal ürün talebi durumlarında) esnek ve sağlamcı (robust) bir tesis yerleşimi için yenilikçi yöntemler oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu yöntemler oluşturulurken özellikle talep ras...
ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR
Köksalan, Mustafa Murat; Köksal, Gülser; Özateş Gürbüz, Melis(2015-12-31)
Günümüzün rekabet koşullarında kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde tasarım süreci giderek artan önem kazanmaktadır. Ürünlerin kalitesinin düşük ve değişken olmasına yol açan ve kontrol edilmesi güç çok çeşitli faktör vard...
Şehir Lojistiği için Lisans Araştırmaları
Süral, Haldun; Gürel, Sinan; İyigün, Cem(2015-12-31)
Günümüzde şehirler, demografik değişimler, kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik, yoğun trafik, vb. nedenlerden kaynaklanan bir çok karmaşık problemle uğraşmak durumundadır (JPI UE, 2013)1 . Bu ...
Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi
İyigün, Cem(2015-12-31)
Proje kapsamında zaman serilerinin sınıflandırma problemi için hem optimizasyon bazlı çözümler hem de sezgisel yaklaşımlar üzerinde çalışılacaktır. Değişik alanlarda karşımıza çıkan bu problem son yıllarda özellikle enerji...
Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Doğan, Çağla; Turhan, Senem(2015)
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi alanında, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek için kullanıcı bilgisinden ve yerel değerlerden beslenen süreç ve yöntemlerin benimsenmesi önemlidir. Böyle bir yaklaşım, kulla...
Çok amaçlı sıralama problemleri için etkileşimli ve olsılıklı yaklaşımlar
Serin, Yaşar Yasemin; Mutlu, Sinem(2014-12-31)
Karar vericiler kendilerine sunulan seçenekler arasında seçim yaparken ya da onları sıralarken genelde çok amaç gözetirler. Seçimlerini ya da sıralamalarını, açık olarak bilinmeyen bir fayda fonksiyonuna göre yaparlar. Ço...
Optimizasyon ve Genel Denge Modelleri Aracılığı ile Çok Amaçlı Enerji ve Çevre Politikaları Analizi
Köksalan, Mustafa Murat; Voyvoda, Ebru; Yıldız, Şahan(2014-12-31)
Ülkelerin iktisadi başarıları ile enerji politikaları arasındaki çift yönlü ilişkinin modellerde gözetilmesi, 1973 yılındaki Arap petrol ambargosu sonrasında gündeme gelmiştir. Öte yandan küresel ısınmaya yol açan sera gaz...
Hazır Giyim Perakendecileri İçin Rfıd Teknolojisinin Değerinin Araştırılması.
Karaer, Özgen(2014-12-31)
RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisi 70’lerde keşfedilmiş ve kısıtlı alanlarda kullanılagelmiş, son yıllarda ise maliyetinin düşmesi ile ticari kullanımı gündemde olan bir teknolojidir. RFID etiketi içindeki k...
Dayanıklı Tüketim Malları İçin Müşteri Bağlılığının Modellenmesi
Köksal, Gülser; Yozgatlıgil, Ceylan(2013-12-31)
Olasılıklı Uzaklık Kümeleme Metodunun Geliştirilmesi Ve Uygulamaları
İyigün, Cem(2013-12-30)
olasılıklık uzaklık kümeleme metodu geliştirilecek. Endüstri mühendisliği Temel problemlerinden, yerleşke problemi üzerine uygulamalar yapılacak. Algoritmanın performansı literatürdeki diğer algoritmalarla kıyaslanacak bu ...
Üreticiler için ürün ikame politikalarının belirlenmesi ve ikame esnekliğinin getiri analizi
Savaşaneril Tüfekci, Seçil(2013)
Citation Formats