Kırılgan polilaktit biyopolimerinde elastomerik toklaştırma mekanizmalarının incelenmesi

Download
2014
Meyva, Yelda
Kaynak, Cevdet

Suggestions

Kırılganlık eğrileri kullanılarak elde edilen tahmini hasar dağılımının hasar tespit verileriyle karşılaştırılması
Çetin, Can; Erberik, Murat Altuğ (null; 2017-10-13)
Genellikle sismik risk değerlendirmelerinde kayıp ve hasarın tahmini için kullanılan kırılganlık eğrileri belirli bir ülke veya bölgede benzer özelliklere sahip yapı tipleri için oluşturulur. Bölgesel özellikleri esas alan kırılganlık eğrilerinin oluşturulması genel anlamda zor ve zahmetli bir iş olduğundan hasar ve kayıp tahminleri için çoğunlukla uluslararası çalışmalar sonucu oluşturulmuş mevcut kırılganlık eğrileri kullanılmaktadır. Oysa ülke veya bölge yapı stoğunu temsil etmeyen kırılganlık eğrilerini...
Critique of vulnerability discourse through an alternative development approach: a case of seasonal migrant agricultural workers in Turkey
Elçi Çarıkcı, Elif; Hoşgör, Hatice Ayşe; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2016)
The purpose of this thesis is to explore, criticize and understand the development discourse and practices targeting vulnerable, disadvantaged, risk groups in development in the case of Seasonal Migrant Agricultural Workers (SMAW) in Turkey. The study is conducted in an alternative development approach from the lenses of development experts and analyses the development discourse and practices targeting SMAW in Turkey since 2000s. For this purpose, the study takes an alternative development theoretical stand...
Towards precarious politics: assembly, mourning and livable life
Aksan, Hatice Merve; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Gender and Women's Studies (2017)
This thesis aims to interrogate how political subjectivity of the precarious groups is marginalized discursively by the political power, and how this political marginalization becomes the source of both the resistance and the precarity of these communities. Regarding Judith Butler’s framework on precarity, precariousness, and livability throughout the study, precariousness is defined as the required conditions which need to be met in order to sustain the life as a life, and it points out to living socially ...
Optimization of metalization in crystalline silicon solar cells
Demircioğlu, Olgu; Turan, Raşit; Ünalan, Hüsnü Emrah; Department of Micro and Nanotechnology (2012)
Production steps of crystalline silicon solar cells include several physical and chemical processes like etching, doping, annealing, nitride coating, metallization and firing of the metal contacts. Among these processes, the metallization plays a crucial role in the energy conversion performance of the cell. The quality of the metal layers used on the back and the front surface of the cell and the quality of the electrical contact they form with the underlying substrate have a detrimental effect on the amou...
Kronik myeloid lösemili hastalarda DNA' daki bcr / abı translokasyonunun gösterilmesi
Eren, Emel; Gündüz, Ufuk; Aytaç, Uğur(1994)
Kanserin DNA düzeyinde moleküler değişikliklerden kaynaklandığı bilinmektedir. Gerek nokta mutasyonları, gerekse kromozomlardaki kırılma, amplifikasyon ve translokasyonlar protoonkogenleri aktive ederek onkogenleri oluşturmakta ve kansere neden olmaktadır. Kronik Myeloid Lösemili (KML) hastaların %90'ında görülen Philadelphia kromozomu (Ph1) DNA'daki özel bir translokasyonun sonucudur. 9. ve 22. koromozomlar arasında oluşan bu translokasyon, c-abl protoonkogenini 22. kromozomun bcr denilen bölgesine taşıyar...
Citation Formats
Y. Meyva and C. Kaynak, “Kırılgan polilaktit biyopolimerinde elastomerik toklaştırma mekanizmalarının incelenmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRM05qYzM.