Hide/Show Apps

Yüzeyde güçlendirilmiş raman etiketi olarak boya hapsedilmiş çekirdek-kabuk nanoparçacıklarının hazırlanması, karakterize edilmesi ve 20S ile 26S proteasomlarının tayininden kullanılması