Yüzeyde güçlendirilmiş raman etiketi olarak boya hapsedilmiş çekirdek-kabuk nanoparçacıklarının hazırlanması, karakterize edilmesi ve 20S ile 26S proteasomlarının tayininden kullanılması

Citation Formats
M. Volkan and S. Kocabıyık, “Yüzeyde güçlendirilmiş raman etiketi olarak boya hapsedilmiş çekirdek-kabuk nanoparçacıklarının hazırlanması, karakterize edilmesi ve 20S ile 26S proteasomlarının tayininden kullanılması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNMk5EQXc.