Manyetik Pusula Uygulamaları için Mekanik Rezonans Tabanlı Mikro Manyetometre Geliştirilmesi

Download
2017
Azgın, Kıvanç
Azgın, Kıvanç
Bu raporda, rezonans frekansı ölçümü temelinde çalışan ve algılama elemanı olarak birMEMS yük hücresine sahip olan bir Lorentz kuvveti manyetometresinin geliştirilmesisunulmaktadır.Geliştirilen manyetometre, hem tarak yapılı hem de düz plakalı elektrotları olan bir "Çift-Bağlı-Diyapazon" (ÇBD) ile, merkezlerinden ve iki ucundan bu diyapazona bağlı bir ızgarayapısından oluşmaktadır. Izgara yapısı hem elektrik direncini azaltarak daha az ısınmayasağlamakta hem de ÇBD üzerinde Lorentz kuvvetini oluşturmaktadır.35 μm yapısal kalınlığa sahip algılayıcı yongalar "Yalıtkan-Üzeri-Silisyum" (YÜS) disklerkullanılarak üretilmiştir. Çok turlu bobin yapısının üretilebilmesi içn ek yalıtım ve metalkaplama adımları eklenmiştir.Çalışmada üç farklı okuma elektroniği yaklaşımı karşılaştırmalı olarak çalışılmıştır. Buyaklaşımlar "Kendinden Rezonans Döngüsü", "Faz-Kilitli-Döngü" ve "Sabit Frekanslı TahrikAltında Genlik Ölçümü" olarak listelenmiştir.Geliştirilen 6 farklı manyetometre yapısı detaylıca test edilmiştir. Çalışmada en yüksekhassasiyete "Tümleşik kirişli ve tarak elektrotlu" ÇBD yapısına sahip manyetometreler "Faz-Kilitli-Döngü" ile rezonansta tutulurken ulaşılmıştır.Çalışmada üretilen manyetometrelerin testi için kontrollü manyetik alan ve vakum seviyesiimkanı veren yetkin bir test yatağı da geliştirilmiştir.

Suggestions

Lorentz Alanları ve Manyetik Alan Ölçümleri ile Elektriksel Empedans Görüntülemesi
Gençer, Nevzat Güneri; Gözü, Soner Mehmet; Ghalichi, Elyar; Kaboutori, Keivan; Tetik, Önder Ahmet(2017)
Bu projede sağlıklı/kanserli dokuların elektriksel empedanslarının görüntülenmesi içinelektromanyetik alanlar ile ultrasonun birleştiği hibrit bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem, statikmanyetik alan ortamında, doku yüzeyine yerleştirilen ultrasonik vericilerin yarattığı akustiktitreşimler sonucu oluşan Lorentz alanlarına dayanmaktadır. İletken cisim içinde yayılan buelektriksel alanlar dokuda ultrason yayılım hızıyla akımlar indüklemektedir. Bu akımyoğunluğundan (hız-akım yoğunluğu) kaynaklanan manyetik ala...
Implementation and comparison of reconstruction algorithms for magnetic resonance-electric impedance tomography (mr-eit)
Martin Lorca, Dario; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Biomedical Engineering (2007)
In magnetic resonance electrical impedance tomography (MR-EIT), crosssectional images of a conductivity distribution are reconstructed. When current is injected to a conductor, it generates a magnetic field, which can be measured by a magnetic resonance imaging (MRI) scanner. MR-EIT reconstruction algorithms can be grouped into two: current density based reconstruction algorithms (Type-I) and magnetic flux density based reconstruction algorithms (Type-II). The aim of this study is to implement a series of r...
A Numerical approach for the solutions of fluid dynamics problems in the presence of magnetic field
Oğlakkaya, Fatma Sidre; Bozkaya, Canan; Department of Mathematics (2018)
This thesis is conducted to investigate numerically the two-dimensional steady or unsteady, laminar flow of viscous, incompressible and electrically conducting fluids in complex geometries subject to either uniform inclined magnetic field or nodal magnetic sources. Specifically, the hydromagnetic natural/mixed convection of either conventional fluid or water-based nanofluid flow and the heat transfer are considered in irregular enclosures with wavy walls. The equations governing the steady magnetohydrodynam...
Numerical simulation of thermal convection under the influence of a magnetic field by using solenoidal bases
Yarımpabuç, Durmuş; Tarman, Işık Hakan; Department of Engineering Sciences (2011)
The effect of an imposed magnetic field on the thermal convection between rigid plates heated from below under the influence of gravity is numerically simulated in a computational domain with periodic horizontal extent. The numerical technique is based on solenoidal basis functions satisfying the boundary conditions for both velocity and induced magnetic field. The expansion bases for the thermal field are also constructed to satisfy the boundary conditions. The governing partial differential equations are ...
Performance evaluation of magnetic flux density based magnetic resonance electrical impedance tomography reconstruction algorithms
Eker, Gökhan; Eyüboğlu, Behçet Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2009)
Magnetic Resonance Electrical Impedance Tomography (MREIT) reconstructs images of electrical conductivity distribution based on magnetic flux density (B) measurements. Magnetic flux density is generated by an externally applied current on the object and measured by a Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanner. With the measured data and peripheral voltage measurements, the conductivity distribution of the object can be reconstructed. There are two types of reconstruction algorithms. First type uses current de...
Citation Formats
K. Azgın and K. Azgın, “Manyetik Pusula Uygulamaları için Mekanik Rezonans Tabanlı Mikro Manyetometre Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjNU16YzM.