Lorentz Alanları ve Manyetik Alan Ölçümleri ile Elektriksel Empedans Görüntülemesi

Download
2017
Gençer, Nevzat Güneri
Gözü, Soner Mehmet
Ghalichi, Elyar
Kaboutori, Keivan
Tetik, Önder Ahmet
Bu projede sağlıklı/kanserli dokuların elektriksel empedanslarının görüntülenmesi içinelektromanyetik alanlar ile ultrasonun birleştiği hibrit bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem, statikmanyetik alan ortamında, doku yüzeyine yerleştirilen ultrasonik vericilerin yarattığı akustiktitreşimler sonucu oluşan Lorentz alanlarına dayanmaktadır. İletken cisim içinde yayılan buelektriksel alanlar dokuda ultrason yayılım hızıyla akımlar indüklemektedir. Bu akımyoğunluğundan (hız-akım yoğunluğu) kaynaklanan manyetik alanlar, iletken dokuyu saran yada dokunun yakınına yerleştirilen bir bobin yardımıyla algılanabilmekte ve elde edilenölçümler iletkenlik görüntülemesi için kullanılmaktadır.Onaylanan Bütçe:Yöntemin teorisi ve fizibilitesine yönelik ön çalışmalar laboratuvarımızda yapılmıştır. Projesüresince teorik ve sayısal çalışmalara devam edilmiştir. Farklı sayısal geometriler ileyöntemin çözünürlük haritası incelenerek performansı değerlendirilmiştir. Çözünürlük haritasıincelendiğinde, ultrasonik dönüştürücünün altında yaklaşık 3 cm derinliğe kadar 5 mm x 5 mmboyutlarındaki iletkenlik değişimlerin gerçek değerine en yakın oranda geriçatılabileceğianlaşılmaktadır. Bu mesafeden uzaklaştıkça sistemin performansı düşmektedir. Bu durumudüzeltmek için ultrasonik dönüştürücü farklı konumlara yerleştirilebilir ya da farklı bobinkonfigürasyonları ile ölçümler alınabilir. Ayrıca görüntüleme esnasında hastalar için güvenliksınırlarını, akustik basınç ve statik manyetik alanın azami sınırlarını belirlemek için ısı analiziyapılmıştır. Basınçtan kaynaklanan ısınmanın etkisinin, elektrik akımından kaynaklananısıdan daha fazla olduğu görülmüştür. Bir saniye boyunca sürekli uygulanan sinüzoidalbasınçtan sonra bile dokudaki ısı artışının 0.62 C olduğu görülmektedir. Isı dağılımının kararlıduruma gelmesi ise 15 dakikadan fazla bir zaman almaktadır. Ayrıca dokuda/fantomda oluşanbasınç değeri ve indüklenen akım değerleri güvenlik sınırları altındadır. Önerilen yönteminveri toplama sürecinde ortamda oluşacak basınç değeri ve akım yoğunluğu değerleri güvenliksınırlarında kaldığı sürece dokulara zarar verecek bir ısı artışı olmayacağı düşünülmektedir.Laboratuvarımızda hazırlanan fantomlar ile deneysel çalışmalar yapılmıştır. Deneydüzeneğindeki statik manyetik alan üreteci kalıcı mıknatıslar ve demir nüve ileoluşturulmuştur. Ortamda basınç dağılımı oluşturmak için 16-elemanlı bir doğrusal faz dizilidönüştürücü kullanılmıştır. Ayrıca ortamda oluşan akım yoğunluğundan kaynaklananmanyetik alanları ölçmek için çeşitli bobinler tasarlanmıştır. İletkenliği ve ses hızı ölçülenfantomlar deney düzeneğine yerleştirilerek LFEIT sinyalleri alınmıştır. Bu sinyaller kullanılarakfantomlardaki iletkenlik dağılımları kutupsal ve kartezyen koordinatlarda görüntülenmiştir.

Suggestions

Comparison of ML and MAP parameter estimation techniques for the solution of inverse electrocardiography problem
Erenler, Taha; Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim; Department of Electrical and Electronics Engineering (2018)
This study aims to determine the cardiac electrical activity from body surface potential measurements. This problem is called the inverse problem of electrocardiography. Reconstruction of the cardiac electrical activity from the body surface potential measurements is not an easy task, since this problem has an ill-posed nature due to attenuation and spatial smoothing inside the medium between the source and the measurement sites, meaning that even small errors in the mathematical model or noise in the measu...
Manyetik Pusula Uygulamaları için Mekanik Rezonans Tabanlı Mikro Manyetometre Geliştirilmesi
Azgın, Kıvanç; Azgın, Kıvanç(2017)
Bu raporda, rezonans frekansı ölçümü temelinde çalışan ve algılama elemanı olarak birMEMS yük hücresine sahip olan bir Lorentz kuvveti manyetometresinin geliştirilmesisunulmaktadır.Geliştirilen manyetometre, hem tarak yapılı hem de düz plakalı elektrotları olan bir "Çift-Bağlı-Diyapazon" (ÇBD) ile, merkezlerinden ve iki ucundan bu diyapazona bağlı bir ızgarayapısından oluşmaktadır. Izgara yapısı hem elektrik direncini azaltarak daha az ısınmayasağlamakta hem de ÇBD üzerinde Lorentz kuvvetini oluşturmaktadır...
A Hybrid geo-activity recommendation system using advanced feature combination and semantic activity similarity
Sattari, Masoud; Toroslu, İsmail Hakkı; Department of Computer Engineering (2013)
In this study, a new method for analyzing and representing the discriminative information, distributed in functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) data, is proposed. For this purpose, a local mesh with varying size is formed around each voxel, called the seed voxel. The relationships among each seed voxel and its neighbors are estimated using a linear regression equation by minimizing the expectation of the squared error. This squared error coming from linear regression is used to calculate various info...
Electrical impedance tomography using lorentz fields
Zengin, Reyhan; Gençer, Nevzat Güneri; Department of Electrical and Electronics Engineering (2012)
In this thesis, a novel approach is proposed to image the electrical conductivity properties of biological tissues. This technique is based on electrical current induction using ultrasound together with and applied static magnetic field. Acoustic vibrations are generated via piezoelectric transducers located on the surface of a biological body. To simulate the new technique multiphysics solution is required which couples pressure and electromagnetic equations. The feasibility of the proposed approach is inv...
MEMS BASED MULTI-MODE MULTI-CHANNEL PIEZOELECTRIC SENSOR FOR FULLY IMPLANTABLE COCHLEAR IMPLANTS
Pirim, Feyza; Külah, Haluk; Özer, Mehmet Bülent; Department of Micro and Nanotechnology (2022-9)
This thesis presents a novel multi-mode, multi-channel piezoelectric sensor with broad bandwidth that is placed on the ossicles via an attachment system. The proposed sensor collects the vibration of the ossicles and mechanically filters the incoming sound. The finite element model of the middle ear is constructed as a starting point to examine the characteristics of the middle ear. The vibration characteristic of the ossicle chain is studied and the most suitable locations for the sensor placement are...
Citation Formats
N. G. Gençer, S. M. Gözü, E. Ghalichi, K. Kaboutori, and Ö. A. Tetik, “Lorentz Alanları ve Manyetik Alan Ölçümleri ile Elektriksel Empedans Görüntülemesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjNU5UQXc.