Derin çekme imalat tekniğinin açık (explicit) sonlu elemanlar metoduyla analizi

Download
2002
Kaftanoğlu, Bilgin
Kırımlıoğlu, Savaş S.
Derin çekme yöntemi saç levhalardan kalıplar yardımı ile üç boyutlu ürünler elde etmeye yaramaktadır. Bu üretim sürecine başlamadan önce ürün tasarımı, bunu üretecek kalıpların tasarımı gerekmektedir. Ancak ilk tasarımı yapılınca bu tasarımın başarılı olup olmayacağını belirleyebilecek ve plastik şekil değişikliği ve kararsızlık analizini modelliyebilecek bir araca ihtiyaç vardır. Aksi halde yapılan tasarım başarısız olabilir ve üretilen kalıplar da boşuna yapılmış olur. Bu projede simetrik ve simetrik olmayan levhaları üretilecek üünlerin teorik ve bilgisayar ortamında modellenmelrinin sonlu elemanlar yöntemi ve açık(explicit) algoritmalar geliştirirlerek uygulanmasından bahsedilmektedir. Bu proje, kapalı(implicit) yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bir devamıdır. Üç boyutlu ürünlerin plastik uzama ve birim şekil değiştirme dağılımları elde edilmiştir. böylece kritik bölgeler saptanabilir; ürün ve dolayısı ile kalıp tasarımları değiştirilebilir, malzeme seçimi yağlama gibi faktörler optimize edilebilir; bigisayar ortamında deneme-yanılma işlemi tamamlandıktan sonra gerçek üretime geçilebilinir. Masraflarda tasarruf sağlanabilir ve verimlilik arttırılabilinir. Açık (explicit) sonlu elemanlar yönteminin de tercih nedeni daha verimli olması ve işlem zamanının daha kısa olmasıdır.
Citation Formats
B. Kaftanoğlu and S. S. Kırımlıoğlu, “Derin çekme imalat tekniğinin açık (explicit) sonlu elemanlar metoduyla analizi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZd05UVT0.