Metal levha şekillendirme yöntemiyle sanayide üretilen parçaların bilgisayar destekli tasarımı

Download
1995
Kaftanoğlu, Bilgin
Darendeliler, Haluk
Şenalp, Zafer
Metal levha şekillendirme yöntemi ile otomotif, savunma ve havacılık sanayi başta olmak üzere gövde ve diğer parçalar üretilmektedir. Bu parçaların tasarım ve imalatlan şimdiye dek deneme/yanılma yöntemleri ile yapılmaktaydı. Geliştirilen yöntemle düz levha konumundan başlayarak zımba ve kalıp kullanılması sonucu levhaya plastik şekil değişikliği verilerek istenen parçalar elde edilmektedir. Bu sırada parça içindeki gerilmeler ve şekil değişiklikleri geliştirilen sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanabilmektedir. Bu suretle deneme/yanılma olmaksızın parça ve kalıp tasarımlan yapılabilir..
Citation Formats
B. Kaftanoğlu, H. Darendeliler, and Z. Şenalp, “Metal levha şekillendirme yöntemiyle sanayide üretilen parçaların bilgisayar destekli tasarımı,” 1995. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRVeE16TT0.