Unsteady flow analysis of two different arm stroke techniques in front crawl swimming using computational fluid dynamics

2021-12
Bozkurt, Bilgehan
This study analyzes how the propulsive force is created by the hand and arm in front crawl swimming. To answer this question, 12 swimming cases with variations in swimming velocity and arm velocity are compared using three dimensional straight and elbow angled arm models by doing unsteady flow analysis with computational fluid dynamics (CFD). The results show that the straight arm model creates more propulsive force than the angled arm. The results also reveal that linear hand velocity must be faster than swimming velocity in order to create good amount of propulsive force. In addition, the push phase of swimming has higher propulsive force than the pull phase. From this perspective, this study emphasizes the preferred arm position and the right time for a swimmer to use their effort to create the maximum propulsive force during front crawl swimming.

Suggestions

Flow Around Helicopter Blade Tip Sections Using a 2D Particle Image Velocimeter Part I
Kahveci, Harika Senem (null; 2006-12-01)
The current study is an effort to better understand the viscous flow physics existing near helicopter blade tips at various angle of attack positions. A planar particle image velocimeter (PIV) was successfully integrated into the helicopter blade tip flow measurement system in a model hover stand The current study utilizes a 1200 mm (47.24 in) diameter scaled helicopter rotor blade system with a 'collective pitch control' capability for flow field measurements. Downwash and upwash behavior at the sections o...
Tasarım Kurgusu Kullanarak Kullanım Bilgisi Toplama ve Tasarım Öngörüleri Oluşturma
Tuna, Nagihan; Çağlar, Emre (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştayda, tasarım kurgusu literatüründen oluşturulmuş yöntemler kullanılarak yakın gelecekteki bağlantılı ve akıllı bir mutfak ürünün erken tasarım ve fikir oluşturma süreçleri denenecektir. İki aşamalı olarak planlanan çalıştayın ilk aşamasında katılımcılar onar kişilik iki gruba ayrılacaklardır. Her grup bir araştırmacı tarafından gözlemlenecektir. İlk aşamada, her bir gruptaki katılımcılardan, sırayla akıllı ürün ve o ürünün kullanıcısı rolüne girip, karşılıklı etkileşimi not etmeleri beklenmektedir. İ...
Evde Malzeme Üzerinden Tasarım Deneyleri
Tarcan, Berilsu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Çalışmanın kapsamı öngörü teması ile uyumlu olarak, belirli bir kurgu içerisinde verilen mal zemeler üzerinden geliştirilecek nesne tasarımlarıdır. Katılımcıların verilen malzemeler üzerin den etraflarındaki nesneleri yeniden tanımlamaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Çalıştay, evde kolaylıkla bulunabilecek malzemeler ile hazır nesnelerin kalıplanarak bu nesnelerin formu ile malzeme ilişkilerinin, insan ve yapım süreci üzerinden sorgulanması üzerine kurgulanmıştır. İlk günkü çalışmada video konferans...
Removing force indeterminacy in a Hooke joint mechanism by increasing and modifying its joints without causing singularities
Himmetoglu, S; Özgören, Mustafa Kemal (2004-04-04)
The aim of this study is to eliminate the force indeterminacy in a Hooke joint mechanism. It is known that the Hooke joint mechanism is an overconstrained mechanism, so it is impossible to determine some of the unknown reaction forces and moments with the available number of force and moment equations. With the aid of extra joint additions and joint modifications as proposed in this study, it becomes possible to eliminate this force indeterminacy. The addition of extra joints increases the number of links; ...
Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi
Taş, Caner; Yaman, Yavuz; Kayran, Altan (2003-10-01)
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara...
Citation Formats
B. Bozkurt, “Unsteady flow analysis of two different arm stroke techniques in front crawl swimming using computational fluid dynamics,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2021.