Kaynak işlemi nedeniyle oluşan kalıntı gerilmelerin mikro-manyetik teknikle tahribatsız olarak ölçülmesi

2017-11-18
Bütün imalat yöntemleri, parçalarda kalıntı gerilmeler oluşturmaktadır. Kalıntı gerilmeler, parçaya etkiyen dış gerilmelerle toplam bir etkiye sebep olduğundan, imalat aşamalarında veya kullanım sırasında çarpılma veya erken hasarlanma riski artmaktadır. Kalıntı gerilmeleri ölçmek için çeşitli tahribatlı ve tahribatsız teknikler geliştirilmiş, imalat işlemlerini modelleyerek kalıntı gerilme dağılımını tahmin eden ticari yazılımlar kullanıma alınmıştır. Son yıllarda Manyetik Barkhausen Gürültüsü metodu yardımıyla ferromanyetik malzemelerin yüzeyinde oluşan kalıntı gerilmelerin tahribatsız olarak ölçülmesi ilgi çekmektedir. Bu bildiride, kaynaklı birleştirme işlemi sonrasında çeliklerde meydana gelen kalıntı gerilmelerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü yöntemi ile ölçülmesi üzerine literatürdeki mevcut çalışmalar özetlenmekte ve ODTÜ’de tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde elde edilen sonuçlar örnek olarak sunulmaktadır.
Citation Formats
T. Kaleli, H. İ. Yelbay, and C. H. Gür, “Kaynak işlemi nedeniyle oluşan kalıntı gerilmelerin mikro-manyetik teknikle tahribatsız olarak ölçülmesi,” Ankara, Turkey, 2017, p. 9, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87052.