Entropi, yapay sinir ağları ve geçiş teoremlerinin akım gözlem ağının ve su kaynakları sistemlerinin planlanmasında birlikte kullanılması ve Kızılırmak havzasına uygulanması

Download
2005
Sorman, Ünal A.
Sarlak, Nermin
Su kaynakları planlanmasında büyük önemi olan hidrolojik verilerin toplanarak değerlendirilmesine olanak sağlayacak nesnel ölçütün, bilgi kuramında tanımlanan “entropi kavramı” olabileceği çeşitli araştırıcılarca öne sürülmektedir. Entropi metodu, hidrolojik verilerin ölçülmesinde kullanılan akım gözlem istasyonlarının taşıdıkları bilgi miktarına göre istasyon kapatma kararı vermede kullanılabildiği gibi aynı zamanda yeni örnekleme istasyonlarının sayısını ve yerini belirlemede de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, Kızılırmak Havzasında yer alan akım gözlem istasyonlarına iki farklı entropi metodu uygulanarak ölçüme devam edilmesi gereken istasyonlara karar verilmesi planlanmıştır. Ayrıca dağılım tiplerinin entropi metodu üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Serilere en uygun dağılım tipi olarak log-normal dağılım seçilmiştir. Bu varsayım altında EIE 1501, EIE 1541 ve EIE 1536 ölçüme devam etmesi gerekli istasyonlar olarak belirlenmiştir. Kullanılan modellerden elde edilen serilerin güvenilir olması hem ekonomi hem de verimlilik açısından oldukça önemlidir. Bugüne kadar yapılmış olan zaman serisi modellerinde normal dağılıma uyma varsayımı kabul edilmiştir. Bu çalışmada, son yıllarda pek çok çalışmada geçerlilik bulan yapay sinir ağları (YSA) gibi doğrusal olmayan bir modelin aynı havzada yer alan akım gözlem istasyon verileri için kurulması planlanmışdır. Yapılan çalışmada YSA modelinin Kızılırmak havzasında yer alan istasyonların sentetik seri türetilmesinde oldukça başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Yukarıda açıklanan süreçlerden sonra geçiş (crossing) metodunun uygulanması amaçlanmıştır. Su kaynakları sistemleri (özellikle barajlar), suyun fazla geldiği zamanlarda biriktirme yapmak, eksik olduğu zamanlarda da haznesinde biriktirdiği suyla ihtiyacı karşılamak amaçlı yapılmaktadır. Bu maksatla, taşkın veya kuraklık süreleri, hacimleri ve ardışık pikler arasındaki süreler su kaynakları sistemlerini planlama aşamasında önem kazanacağından aynı akım gözlem istasyonu verilerine yukarıda belirtilen değerlerin bulunmasını sağlayan geçiş modelinin uygulaması yapılmıştır.

Suggestions

Assessment of uncertainties in bed load rate and water surface profile computations
Genç, Gizem; Yanmaz, Ali Melih; Department of Civil Engineering (2023-1-12)
Many processes in water resources engineering are disposed to uncertainty due to the inherent variation of many inputs and parameters in time and place. This study mainly consists of two parts. In the first part, probabilistic variations of bed load rates are examined using Meyer-Peter Müller and Einstein-Brown approaches under the effect of different bed slopes, bed materials, and flow rates in the Miliç Basin. The results of the first part offer an insight into the probabilistic nature of bed resistance. ...
Numerical simulation of advective Lotka-Volterra systems by discontinuous Galerkin method
Aktaş, Senem; Karasözen, Bülent; Uzunca, Murat; Department of Scientific Computing (2014)
In this thesis, we study numerically advection-diffusion-reaction equations arising from Lotka-Volterra models in river ecosystems characterized by unidirectional flow. We consider two and three species models which include competition, coexistence and extinction depending on the parameters. The one dimensional models are discretized by interior penalty discontinuous Galerkin model in space. For time discretization, fully implicit backward Euler method and semi-implicit IMEX-BDF methods are used. Numerical ...
Limitations on point-source stochastic simulations in terms of ground-motion models
Yenier, Emrah; Akkar, Sinan D.; Department of Civil Engineering (2009)
In this study, the limitations of point-source stochastic simulations are investigated in terms of fundamental geophysical parameters. Within this context, a total of 6000 synthetic ground motions are generated for various magnitude (5.0 ≤ Mw ≤ 7.5), source-to-site distance (less than 100 km), faulting style (shallow dipping and strike-slip) and site class (soft, stiff and rock) bins. The simulations are performed in two main stages: (1) the acceleration time series at outcropping very hard rock sites are s...
Gamma autoregressive models and application on Kizilirmak Basin
Şarlak, Nermin; Şorman, Ali Ünal (2007-07-01)
Stochastic models are required to generate synthetic values of flows statistically similar to observed ones to use in the simulation studies of water related structures. Such models are extremely important for generation of flows of streams with short record length. Autoregressive time series (AR) models are the most used models in this area. In recent years, AR models valid for gamma distribution are developed. In these studies, method of moments and modified maximum likelihood methods are used to estimate...
Environmental applications of hyperspectral anomaly and target detection algorithms
Soydan, Hilal; Karpuz, Celal; Department of Mining Engineering (2017)
The objective of this thesis study is to understand the capacity of hyperspectral anomaly detection and target detection algorithms for contamination mapping, with a focus on developing a new methodology for environmental problems related to coal mining operations. Considering the data availability, specific chemical structure and reflectance properties as well as being one of the common contaminants in mining operations, hydrocarbon induced problems are studied for water and soil medium separately. Having ...
Citation Formats
Ü. A. Sorman and N. Sarlak, “Entropi, yapay sinir ağları ve geçiş teoremlerinin akım gözlem ağının ve su kaynakları sistemlerinin planlanmasında birlikte kullanılması ve Kızılırmak havzasına uygulanması,” 2005. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RRMU1qST0.