Hide/Show Apps

Entropi, yapay sinir ağları ve geçiş teoremlerinin akım gözlem ağının ve su kaynakları sistemlerinin planlanmasında birlikte kullanılması ve Kızılırmak havzasına uygulanması