Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi

Download
2018
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin gerçekleştirilmesi ve Haloysit nanotüp (HNT)katkılı PA6 nanofiberlerinin çoklu fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.Öncelikle elektro-eğirme parametrelerinden çözelti türü ve konsantrasyonu, elektrikpotansiyeli, besleme debisi ve toplama uzaklığı optimizasyonları katkısız PA6 kullanılarakyapılmış ve katkısız fiberlerinin üretiminde seçilen optimum parametreler göz önündebulundurularak HNT katkılı kompozitler üretilmiştir. HNT katkı miktarının belirlenmesi içinağırlıkça % 1, 2, 4, 6 ve 8 modifiye edilmiş ve edilmemiş HNT içeren kompozitler başarıylahazırlanarak SEM, TGA, DSC analizleri ve çekme testi ile karakterize edilmiştir.Üretilen nanofiberler termal ve mekanik özellikleri bakımından karşılaştırıldığında, %1 m-HNTeklenmesiyle kompozitlerin çekme dayanımı iyileştirilmiş ancak termal özelliklerinde önemlibir değişim görülmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, katkısız, %1 ve 8 modifiye edilmiş HNTkatkılı olarak üretilen nanofiberler uçuculukları birbirinden farklı olan HCl, aseton, toluen ve subuharına maruz bırakılarak kimyasal buhara dayanım özellikleri bakımından karakterizeedilmiştir. Deneyler sonucunda morfolojik yapıları değişmiş, termal ve mekanik özelliklerindedüşüş görülmüştür. Ancak %1 m-HNT katkısıyla bahsedilen düşüşler bir miktar engellenmiştir.Son olarak basınçlı kalıplama yöntemiyle üretilen filmlerin LOI değeri %27 O2 iken elektroeğirme ile üretilen filmlerin LOI değeri %31 O2 olarak tespit edilmiştir. Bu da üretilen fiberlerinyanmayı geciktirici özellikler üzerine olumlu etkisi olduğunu göstermektedir.
Citation Formats
G. Bayram, “Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBeU1UVTE.