Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi

Download
1993
Bu çalışmanın amacı metanı elan ve etilene nispeten düşük sıcaklıklarda aktif ve seçici bir şekilde dönüştürebilecek etkili katalizörler bulmaktır. Deneyler beş değişik grup katalizör kullanılarak yapılmıştır. Bunlar; saf oksitler, imprègne edilmiş oksitler, spineller, perovskitler ve süper iletken tipi maddelerdir. Katalizör test deneyleri iki gruba ayrılarak incelenebilir : a)En aktif ve seçici katalizörün bulunabilmesi için yapılan ön eleme testleri ve; b)En seçici katalizör bulunduktan sonra yapılan detaylı kinetik deneyler. Katalitik aktiviteyi bulmak için yapılan eleme test çalışmaları 1023 K de yapılmış olup, niobiyum pentoksit ($Nb_2O_5$) yüzde 15 dönüşüm ve yüzde 80'den fazla $C_{2+}$ seçiciliği göstererek en aktif ve seçici katalizör olarak bulunmuştur. $Nb_2O_5$ daha sonra % 5 ağırlık oranında dysprosium oksit ile imprègne edilmiştir ve 1023 K'dc. 18.2 kPa metan kısmi basıncında ve değişik oksijen kısmi basınçlarında test edilmiştir. % 5 ağırlık oranındaki Dy/$Nb_2O_5$ katalizörü dönüşümü % 20'ye ve seçiciliği ise % 90 dan fazla değerlere çıkarmıştır. Bu aktif ve seçiciliği yüksek olan katalizör kullanılarak daha sonra kinetik bir çalışma yapılmıştır. Reaksiyon sıcaklığı artırıldığında $C_{2+}$ seçiciliğinin ve elan/etilen oranının arttığı gözlenmiştir. Ayrıca deneyler sırasında 140 saat boyunca aklivite ve seçicilikte belirgin bir azalma gözlenmemiştir. Bu katalizörün aktivilesi dünyada açık literatürde verilen en aktif ve seçici katalizör olan % 7 Li ağırlık oranında % 19.4 $C_{2+}$ verimi veren Li/MgO ile mukayese edilebilir. Metanın oksidalif kupling (MOK) reaksiyonu ayrıca $YBa_2Cu_3 O_{7-x} La_{1.8} Ba_{0.2} CuO ve La_2 CuO_4$ gibi alkali ve nadir yer elementleri içeren süper-iletken tipi bakır bileşiklerini katalizör olarak kullanarak da incelemiştir. Test yapılan bütün katalizörler X-ışınları ve BET yüzey alanı metodları kullanılarak karakterize edilmiştir.

Suggestions

Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması
Öcal, Cihan; Külah, Görkem; Yaman, Onur; Aydın, Filiz; Köksal, Murat; Nasirimarekani, Vahid(2015)
Mikotoksinler, depolanan tahıllar ve kaba yemler üzerinde gelişen belirli küf formlarının toksik etkili metabolik yan ürünleridir. Mikotoksinler, son derece toksik, çoğu kansorejen, teratojen ve mutajen maddelerdir. Dolayısıyla, mikotoksinli ürünlerin doğrudan yenilmesi veya bu tip yem ile beslenen hayvanların et ve süt ürünlerinin yenilmesi sağlık açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yemlerde bulunan mikotoksinlerin bazıları yem içerisinde salgılanırken, bazıları da yemler hayvanlar tarafından alındıktan ...
Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?
Üner, Murat; Üner, Deniz; Atalık, Bora(2003)
Karbon monoksitin karbon dioksite oksitlenmesi tepkimesi oksijen molekülünün yüzeyde parçalanarak adsorplanması sonucunda oluşan oksijen atomu ile adsoplanmış karbon monoksit molekülünün etkileşimi ile gerçekleşir. Karbon monoksitin Pt üzerinde yol açtığı zehirleme etkisi yüzünden oksijen adsoplanması daha da önem kazanır. Bu çalışmanın amacı oksijen, hidrojen ve karbon monoksitin Pt/y-AkOs üzerindeki adsorplanması ve yapısal duyarlılığını incelemektir. Metallerin parçacık büyüklüğü kalsinasyon sıcaklığı ve...
Hidrojen Üretiminde Formik Asidin Dehidrojenlenmesini Katalizleyecek Metal Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi
Özkar, Saim; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan(2015-12-31)
Hidrojen depolayan malzemeler arasında en fazla ümit verici olanlardan biri, formik asittir (HCOOH). Formik asit kütlesinin % 4.4’ü kadar hidrojeni depolayabilmektedir. Formik asitten hidrojen salımı formik asidin ayrışma tepkimesi sonucu sağlanabilir. Formik asidin iki tür ayrışma tepkimesi vardır: Dehidrojenlenme (veya dekarbiksilasyon) tepkimesi (1) ve dekarbonilasyon tepkimesidir (2); HCOOH H2 + CO2 (1) HCOOH H2O + CO (2) Formik asidin dehidrojenlenmesinde kullanılan heteroje...
Citation Formats
O. Altın, I. Önal, and Y. Erarslanoğlu, “Doğal gazdan tek kademeli proses ile petrokimya ürünlerinin elde edilmesi,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RVNU9RPT0.