Algı-motor ve güvenli sürücülük becerilerinin örtük ölçülmesi ve objektif performans testleri ile ilişkisi

Download
2012

Suggestions

Individual differences in performance on perceptual multiple cue probability learning tasks
Bayındır, Mustafa; Çağıltay, Kürşat; Bolger, Fergus; Department of Cognitive Sciences (2013)
What makes an individual, or as the initial motivation of this study, a pilot, perform above the average in a complex task where speed is the primary concern? The answer of this question is closely related to the task and the individual in the task environment. It is plausible to model such a task by mapping it to responding to several stimuli (cues) that are related to a environmental variable (criterion). This model actually corresponds to a judgment analysis paradigm, studied extensively in the literatur...
Algısal Çokdillilik çerçevesinde Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi arasında karşılıklı anlaşılırlık
Akkuş, Mehmet; Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (2016-05-13)
Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi
Ankaralı, Mustafa Mert; Karagöz, Osman Kaan(2018-12-31)
İnsan sinir sisteminin duyusal-motor entegrasyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamak, sinir bilim camiasındaki en yoğun araştırmaların olduğu alanlardan biridir. İnsanların günlük hayattaki hareketlerini duyusal-motor kontrol altında rehberlik etme becerisi, insan sinir sisteminin en kritik yönlerinden biridir. Bu beceride oluşan bozukluklar insanların hayat kalitesine ciddi zararlar oluşturur. Bu açıdan bu bilimsel soru çevresinde yalpan araştırmalar çok değerlidir. Buna ek olarak mükemmel bir kontrol sist...
Perceptual quality preserving adversarial attacks
Aksoy, Bilgin; Temizel, Alptekin; Department of Modeling and Simulation (2019)
Deep learning is used in various succesful computer vision applications such as image classification. Deep neural networks (DNN) especially convolutional neural networks have reached above human level accuracy rates for image classification tasks. While DNNs have solved the image classification task and enabled its use in many practical applications, recent research has unveiled some properties which could degrade their performance. Adversarial images are samples that are intentionally modified by adding no...
Algısal Sapmalar Ve Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Yönetici Ve Yönetici Adayları Üzerinde Bir Saha Araştırması
Özdemir, Özlem (2011-05-10)
Citation Formats
T. Özkan, “Algı-motor ve güvenli sürücülük becerilerinin örtük ölçülmesi ve objektif performans testleri ile ilişkisi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJMU1qWTI.