Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi

2018-12-31
Ankaralı, Mustafa Mert
Karagöz, Osman Kaan
İnsan sinir sisteminin duyusal-motor entegrasyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamak, sinir bilim camiasındaki en yoğun araştırmaların olduğu alanlardan biridir. İnsanların günlük hayattaki hareketlerini duyusal-motor kontrol altında rehberlik etme becerisi, insan sinir sisteminin en kritik yönlerinden biridir. Bu beceride oluşan bozukluklar insanların hayat kalitesine ciddi zararlar oluşturur. Bu açıdan bu bilimsel soru çevresinde yalpan araştırmalar çok değerlidir. Buna ek olarak mükemmel bir kontrol sistemi olan “insan sinir sistemini” anlamak veya bu yolda ilerlemek bizlere daha gürbüz ve kullanışlı robotik sistemler geliştirme konusunda çok değerli bilgiler verecektir. Bu sebeplerden dolayı insan duyusal-motor entegrasyonunun modellenmesinin ve incelenmesinin uzun bir geçmişi vardır.. Bu çalışmalarda ana unsurlarda benzerlikleri olan değişik deney düzenekleri kullanılmıştır. Genel olarak kullanıcı kontrollü bir deney ortamında kolu/eli/parmakları aracılığı ile kontrol ettiği haptik (kinestetik kuvvet geribildirimli) bir robotik manipülandum aracılığı ile sanal gerçeklik ortamında bir hareket görevi yerine getirir. Bu çalışmalarda kullanılan deney sistemlerinin en büyük problemi ise maliyetleridir. Bu motivasyon doğrultusunda bu projenin amacı insanlarda algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak maliyet olarak benzer seviyede olan sistemlere oranla oldukça yüksek bir performansa sahip bir deney sistemi geliştirmektir.

Suggestions

Motor Imgeleme EEG Verisi Toplama
Halıcı, Uğur; Rezaei Tabar, Yousef(2015-12-31)
Bir birinden ayırt edilebilen beyin sinyalleri kullanılarak bir harf kodlamasına gidilmesinin bu işlemi hızlandıracağını ve motor imgeleme EEG kayıtlarının bu amaç için uygun olduğunudüşünmekteyiz. 1 Doktora ve 1 Y. Lisans tez ogrencimin koordineli olarak yapacakları BCI konuşma sentezi tez çalışmaları için bu projede motor imgeleme EEG verisi toplamaya yönelik çalışmaları başlatmayı amaçlamaktayız.
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB) İÇİN fMRI VERİSİ ÜZERİNDE BAĞLANTI ANALİZİ İLE HASTALIK İMZASI OLUŞTURULMASI
Halıcı, Uğur; Khaneh Shenas, Sona; Yüksel, Alican(2014-12-31)
Alzeimer, Şizofreni, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) gibi mental bozuklukların erken dönemde tespit edilmesi tedavi açısından çok önemlidir. Diğer yandan, erken safhada beyinde yapısal bir değişim gözlenmediğinden bu hastalıkların MRI ya da diğer klasik görüntüleme cihazları kullanılarak tespit edilmesi zordur.Diğer mental hastalıklara benzer biçimde OKB de beynin bazı bölgeleri arasındaki fonksiyonel korelasyonu etkilemektedir. Beynin nöral aktivitelerindeki fonksiyonel bozuklukların araştırılmasıdaki den...
Ritmik Bir Davranışının Sistem Tanımlaması ve Analizi
Ankaralı, Mustafa Mert(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin uzun vadeli amacı, insanlarda sinir sisteminin ritmik davranışları nasıl kontrol ettiğini ve bu davranışlar altında yatan temel kuralları keşfetmektir. Talep edilen sure içeresindeki kısa vadeli hedefi ise modelleme ve hesaplamalı analizler ile yeni deney paradigmaları geliştirerek ritmik motor kontrolünün irdelenmesidir. Teknik olarak ele alırsak proje deki ana yaklaşımımız yapısını tam olarak bilmediğimiz kararlı ve gürbüz bir dinamik sistemin (insan davranışı), sistem tanımlamasın...
Elmas Membranli Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizilerinin Mikroüretimi
Bayram, Barış(2014-12-31)
Elmas, rakipsiz sertligi ve dayanikliligi, sürtünmeyle ilgili mükemmel performansi, ayarlanabilen ve dengeli yüzey kimyasi, yüksek termal iletkenligi ve düsük termal genlesmesi, içinde yayilan akustik dalgalarin hizinin yüksekligi, ve biyouyumlulugu ile mikroelektromekanik ve nanoteknoloji alanlarinda çigir açabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyel mikroelektromekanik sistemler (MEMS) alaninda mikroüretilmis kapasitif ultrason çevirgeçler (CMUT) üzerinde üniversitemizde yürüttügümüz arastirmalarla açig...
KOBLOSUZ EEG MOTOR IMGELEME SISTEMI
Ulusoy, İlkay; Halıcı, Uğur; Çiçek, Çilem(2016-12-31)
Motor imgeleme verilerinin sınıflandırılmasının portatif kablosuz bir EEG cihazı üzerinden toplanan verilerle denenmesi ve ayrıca Olasılıksal Grafik Modelleri (Probabilistic Graphical Models, PGM) kullanılarak Motor imgeleme sinyallerinin modellenmesinde amaçlanmaktadır.Konuşma sentezine yönelik bir Beyin Bilgisayar arayüzü geliştirmek üzere Motor imgeleme sinyallerinin sınıflandırılması için daha önceki çalışmalarımızda derin öğrenmeye dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem, literatür...
Citation Formats
M. M. Ankaralı and O. K. Karagöz, “Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58985.