Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi

2018-12-31
Ankaralı, Mustafa Mert
Sizlayan, Seyit Yiğit
Karagöz, Osman Kaan
İnsan sinir sisteminin duyusal-motor entegrasyonunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamak, sinir bilim camiasındaki en yoğun araştırmaların olduğu alanlardan biridir. İnsanların günlük hayattaki hareketlerini duyusal-motor kontrol altında rehberlik etme becerisi, insan sinir sisteminin en kritik yönlerinden biridir. Bu beceride oluşan bozukluklar insanların hayat kalitesine ciddi zararlar oluşturur. Bu açıdan bu bilimsel soru çevresinde yalpan araştırmalar çok değerlidir. Buna ek olarak mükemmel bir kontrol sistemi olan “insan sinir sistemini” anlamak veya bu yolda ilerlemek bizlere daha gürbüz ve kullanışlı robotik sistemler geliştirme konusunda çok değerli bilgiler verecektir. Bu sebeplerden dolayı insan duyusal-motor entegrasyonunun modellenmesinin ve incelenmesinin uzun bir geçmişi vardır.. Bu çalışmalarda ana unsurlarda benzerlikleri olan değişik deney düzenekleri kullanılmıştır. Genel olarak kullanıcı kontrollü bir deney ortamında kolu/eli/parmakları aracılığı ile kontrol ettiği haptik (kinestetik kuvvet geribildirimli) bir robotik manipülandum aracılığı ile sanal gerçeklik ortamında bir hareket görevi yerine getirir. Bu çalışmalarda kullanılan deney sistemlerinin en büyük problemi ise maliyetleridir. Bu motivasyon doğrultusunda bu projenin amacı insanlarda algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak maliyet olarak benzer seviyede olan sistemlere oranla oldukça yüksek bir performansa sahip bir deney sistemi geliştirmektir.
Citation Formats
M. M. Ankaralı, S. Y. Sizlayan, and O. K. Karagöz, “Algı-motor entegrasyonunu araştırmak için düşük maliyetli, ancak yüksek bant genişliğine sahip bir deney sistemi geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58985.